Archiwum

Warsztaty kreatywne dla dzieci i rodziców -18 listopada 2023

Serdecznie zapraszamy rodziny adopcyjne z dziećmi 6+ na wspólne tworzenie kartek świątecznych, które potem zabierzecie ze sobą.

Warsztaty kreatywne odbędą się 18 listopada br. w godzinach od 15:00 do 17:00 na os. Górali 15 w siedzibie Klubu Rodziców „Familka”.
Z uwagi na warunki lokalowe liczba miejsc ograniczona.


Zapisy do 15.11, osoby zainteresowane prosimy o maila: osrodek@profamilia.pl
Serdecznie zapraszamy!

398693125_714247034073743_495509954927418279_n

 

Grupy wsparcia

A Field of Pink and Blue Flowers Mother's Day Quotes (10)

oferta pracy

Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”
1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony do 31.12.2023 roku
3. Data rozpoczęcia pracy -październik 2023

4. Wynagrodzenie  3350 zł brutto

4. Wymagania
a). Wymagania niezbędne:
określone w art. 159 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1)posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a) na kierunku psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie lub prawo, albo
b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub nauko rodzinie;
2)posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem lub rodziną;
3)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4)wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

b) wymagania dodatkowe:

1) mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.
2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy.

5. Szczegółowe zadania na stanowisku:
1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,
2) sporządzanie opinii psychologicznych,
3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,
4) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,
5) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,
6) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,
7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

6. Warunki pracy:
Praca na stanowisku psychologa wiąże się z wyjazdami w teren.
Siedziba Ośrodka Adopcyjnego mieści się na os. Zielonym 1 w Krakowie.

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:
1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2) List motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej.
CV i list motywacyjny musi być opatrzone podpisem Kandydata.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka -Kraków os. Zielone 1 do 12.10.2023 roku
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W sprawie naboru, informacji udziela telefonicznie Dyrektor Ośrodka Agnieszka Ziętarska pod nr tel.: 12 642 12 16.

Grupy wsparcia oraz webinar -Wrzesień 2023

A Field of Pink and Blue Flowers Mother's Day Quotes (9) webinar

Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji z Pro Familią”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych serdecznie zaprasza na piknik rodzinny rodziny adopcyjne i zastępcze.

PIKNIK-4

 

Spotkania grup wsparcia w lipcu

gru

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych (dzieci do lat 10)

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych młodszych dzieci.

 

A Field of Pink and Blue Flowers Mother's Day Quotes (6)

Webinar Proces adaptacji dziecka w nowej rodzinie 26.06.2023 godz. 18:00

Zapraszamy na 4 webinar w tym roku. 26 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00.
Tym razem porozmawiamy o drodze dziecka z rodziny zastępczej do rodziny adopcyjnej,
o zadaniach rodzin zastępczych i adopcyjnych, o współpracy z ośrodkiem podczas etapu kontaktów z dzieckiem, jak również skupimy się na tym jak najbezpieczniej dla dziecka przygotować go na zmianę jego sytuacji życiowej.
Serdecznie zapraszamy rodziny oczekujące na przysposobienie, rodziny zastępcze oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyka okołoadopcyjną.
Webinar prowadzony jest na platformie zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o maila na adres osrodek@profamilia.pl celem przesłania linku
Red Minimalist Family Insurance Facebook Post

Bezpłatne szkolenie dla rodzin adopcyjnych i opiekunów zastępczych

Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje projekt ‚Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie” w ramach zleconego zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca” w latach 2022-2023.
W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych z tematyki z zakresu regulacji emocji i modyfikacji stylu przywiązania, reagowania na sytuacje emocjonalnie trudne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i FASD.
Szkolenie będzie się składało z 2 spotkań odbywających się w zamkniętej grupie ok 10-12 osób.
18 maja 2023 r. godzina 17:00
23 maja 2023 r. godzina 17:00
Szkolenie obywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1 w Krakowie.
Szkolenie prowadzone będzie przez pedagoga, psychoterapeutę.
Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenie na szkolenie: a.zietarska@profamilia.pl

Życzenia Świąteczne

kartka

Oferta pracy – Ośrodek Adopcyjny

OFERTA PRACY specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia
Pro Familia

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

3. Data rozpoczęcia pracy 15 maja 2023 r.

4. Wynagrodzenie 4300 zł brutto miesięcznie

 

Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

Szczegółowe zadania na stanowisku:

 1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
 2. Odbieranie telefonów, poczty elektronicznej
 1. Uzupełnianie rejestrów prowadzonych w Ośrodku Adopcyjnym
 2. Wprowadzanie na bieżąco danych do systemu teleinformatycznego Adopcja ,
  do bieżących baz statystyk Ośrodka
 3. Komunikacja z instytucjami współpracującymi z ośrodkiem adopcyjnym

 

Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-15 ,śr 8-15, czw 8-16,pt 8-15

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl. UWAGA ! Pracodawca po zapoznaniu się z przesłanymi aplikacjami, skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu omówienia dalszych szczegółów dot. zatrudnienia.

Webinar 20 marca 2023 roku

W roku 2023 mamy dla Państwa przygotowanych kilka ciekawych webinarów.
Tym razem serdecznie zapraszamy przyszłe babcie i dziadków adopcyjnych ale także rodziny oczekujące na przysposobienie, rodziców adopcyjnych i wszystkie osoby zainteresowane tematyką okołoadopcyjną.
Aby otrzymać link do webinaru prosimy o kontakt osrodek@profamilia.pl
Najbliższy webinar 20.03.2023 o godzinie 17:00.
Zapraszamy
332353150_715394269993793_1635437237125726532_n

Utrudnienia

Informacja!
Z powodu szkolenia online całego zespołu pracowników OA w dniach 13-14.02 br. może być utrudniony kontakt telefoniczny z ośrodkiem adopcyjnym , prosimy o kontakt email osrodek@profamilia.pl lub sms 500 134 050. Oddzwonimy!
Przepraszamy za utrudnienia.

1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Pro Familia”

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością przekazywania 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia „Pro Familia” odpisem podatkowym. Nasz numer KRS to 0000136312.

Pozyskane w latach ubiegłych fundusze pozwoliły nam m. in. na zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i opiekunom zastępczym, organizację wyjazdów, spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych oraz wsparcie dodatkowych działań na rzecz rodzin i ich dzieci. W 2022 roku zorganizowaliśmy piknik rodzinny
a w styczniu 2023 r. – Bal Karnowałowy.

Nadal kontynuujemy długofalowy projekt „Prawo dziecka do rodziny” prowadząc: Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”, Klub Rodziców dla dzieci do lat 3, Klub Rodziców z dziećmi dedykowany rodzinom z Ukrainy oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną „Pro Familia”.

Członkowie Stowarzyszenia (którymi mogą być rodziny adopcyjne i zastępcze) mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, diagnozy dzieci, diagnozy dla rodzin zastępczych. Obecnie współfinansujemy lekcje j. angielskiego dla członków Stowarzyszenia oraz przewidzieliśmy organizację 3 spotkań integrujących środowisko zastępcze:

 1. spotkanie i wyjście do teatru/kina/koncert dla rodzin zastępczych
 2. piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
 3. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazd weekendowy dla rodzin  zastępczych

Te działania zamierzamy współfinansować właśnie ze środków pozyskanych z 1.5%.

Środki pozyskane poprzez odpis podatkowy są w całości przekazywane na działania statutowe Stowarzyszenia. W ubiegłym roku w taki sposób na konto Stowarzyszenia wpłynęło 18 681,32 zł.

Z wyrazami wdzięczności,
Prezes Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Baczyńska

 

1s 2s

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 stycznia 2023 roku zmarła  Krystyna Kowalska (1946-2023) – Honorowy Członek Stowarzyszenia „Pro Familia”. Ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” była związana od momentu jego powstania (1996).

Pani Krystyna była wieloletnim wykładowcą w Instytucie Pedagogiki oraz Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, znakomity dydaktykiem, całym sercem oddanym kształceniu studentów -przyszłych pedagogów.  Była harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego, działała w Drużynie Nieprzetartego Szlaku zajmującej się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Żegnamy w Niej wrażliwego i współczującego człowieka, gotowego nieść pomoc każdemu, a przede wszystkim dzieciom, które potrzebowały opieki i miłości.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 6 lutego 2023 r. o godz. 12.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia”

Audycja o adopcji w Radio Kraków

Jak wygląda procedura adopcyjna? Na co zwracają uwagę diagności?Co robić w sytuacji kryzysowej?Ile trwa proces adopcyjny? Na te pytania w Radio Kraków odpowiadała Agnieszka Ziętarska Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”. Zapraszamy do wysłuchania audycji zapisanej w poniższym linku

https://www.radiokrakow.pl/audycje/trudny-proces-adopcji-dziecka-z-niepelnosprawnosciami?fbclid=IwAR2Axd2vh_5F7903Rac3oYqdQzE9WK3CQbGVBdDR6PjMxjitVHXmQsqZjDU

 

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców adopcyjnych

Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” zaprasza rodziców adopcyjnych na warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie na bazie programu pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie ośrodka na os. Zielonym 1
w osiem kolejnych poniedziałków w godz. 17.00-20.00, począwszy od 27 lutego 2023 r.
Warsztaty obejmują 8 spotkań (do 3h)
Prowadzący: Ewa Michorczyk, Szczepan Podgórski-pedagodzy Ośrodka.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla rodziców adopcyjnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału mailowo lub telefonicznie.
Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1
31-968 Kraków
tel: (12) 642-12-16
tel. kom: 500 134 050, 501 319 091
email: osrodek@profamilia.pl
Zapraszamy!
sdr

Życzenia świąteczne

kartka

Szkolenie online „Ścieżka diagnostyczna dzieci z FASD”

Czarne i Białe Proste Ramki Cytat Facebook Post (2)

Bal Karnawałowy 2023

Green Red and Brown Bold Typography Christmas Invitation (12)

spotkanie świąteczne dla rodzin oczekujących i adopcyjnych w dniu 19 grudnia br.

314414451_10166847422245043_5526824855365502048_n

spotkanie otwarte oraz webinar dotyczący procedury przysposobienia w dniu 12 grudnia br.

Szanowni Państwo., 

W dniu 12 grudnia br. (poniedziałek) zapraszamy wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółów procedury adopcyjnej.

Proponujemy 2 możliwości stacjonarną i zdalną.

o godzinie 17:00 w siedzibie ośrodka adopcyjnego zapraszamy na spotkanie otwarte „Adopcja -pytania i odpowiedzi”

o godzinie 18:00 odbędzie się webinar online o tej samej tematyce

Dodatkowo zapraszamy na spotkania indywidualne dot. procedury adopcyjnej.

Zapisy na spotkania:

12 642 12 16,  500 134 050 lub email osrodek@profamilia.pl

 

Zapraszamy

spotkanie webinar

spotkanie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych z dziećmi 10+ w dniu 29 listopada br.

grupa

Grupa wsparcia – spotkanie stacjonarne dla rodziców młodszych dzieci

 

 

Green Red and Brown Bold Typography Christmas Invitation (8)

Webinar „Adopcja rodzeństwa” 3.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy rodziny zainteresowane adopcją dziecka  na webinar  pn. „Adopcja rodzeństwa”. Webinar jest 7 z cyklu 8 webinarów z tematyki okołoadopcyjnej i wychowawczej. Webinar to godzinne merytoryczne spotkanie ze specjalistą, który przybliży tematykę pojawienia się więcej niż 1 dziecka, procedurę łączenia rodzeństw.

Zapraszamy 3.10.2022 roku o godzinie 18:00. Prowadząca Ewa Michorczyk-pedagog

Webinar odbywa się w aplikacji zoom, aby otrzymać link do webinaru prosimy o kontakt osrodek@profamilia.pl.

webianr

 

Grupy wsparcia wrzesień 2022

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkana grup wsparcia.

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych dzieci 10+ odbywa się raz w miesiącu na os. Górali 15 w Krakowie. Zapraszamy rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi. Najbliższe spotkanie 27 września br. o godzinie 17:30.
Osoba prowadząca Ewa Baczyńska -pedagog, psychoterapeuta

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących odbywa się raz w miesiącu online. Zapraszamy rodziny oczekujące na przysposobienie posiadające pozytywną kwalifikację do przysposobienia. Tematem przewodnim spotkania będą zmiany na jakie należy przygotować się wraz z pojawieniem się dziecka adoptowanego. Najbliższe spotkanie 19 września br. o godzinie 17:00

Osoby prowadzące: Alicja Szpiech-psycholog, Szczepan Podgórski-pedagog

 

grupa

Grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i oczekujących sierpień

Serdecznie zapraszamy!

 

 

grupa

WEBINAR 12.09.2022 „Czy pojawienie się dziecka wpływa na związek?

Już za miesiąc odbędzie się 6 webinar w tym roku. Tym razem zapraszamy wszystkich: małżeństwa, przyszłych rodziców, rodziców, osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa.
12 września br. godzina 18:00
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy-prześlemy link do webinaru.
Ciemny Dachówka Szary Para Film Plakat (1)

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców adopcyjnych

WARSZTATY DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Serdecznie zapraszamy rodziców adopcyjnych na WARSZTATY na bazie programu „SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW”  cz.I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych są prowadzone w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej na podstawie książek Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania.Celem Warsztatów jest  wspieranie rodziców i opiekunów  w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie  umiejętności  porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz  wymiana doświadczeń.

Jeżeli jesteś rodzicem, który:

 • odczuwa brak kontaktu z własnymi dziećmi
 • niepokoi się zachowaniem swojego dziecka
 • czuje się niepewnie w roli rodzicielskiej
 • ma trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
 • chce poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju  dziecka
 • chce przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym  z dziećmi

„Szkoła dla Rodziców”  jest dla Ciebie !

Na warsztatach nabędziesz praktycznych umiejętności  i znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?
 • Jak tłumaczyć, a nie kar
 • Jak stawiać dziecku granice?
 • Jak zachęcać do współpracy?
 • Jak rozumieć zachowania dziecka w kontekście potrzeb i uczuć?
 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?
 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka, by było jak najszczęśliwszym dorosłym?

Warsztaty prowadzą: pedagodzy Ośrodka Adopcyjnego „Pro Familia” – trenerzy ,,Szkoły dla Rodziców”.

Warsztaty obejmują 8 spotkań (po 3h) 1 raz w tygodniu

Zajęcia odbywać się będą w małej grupie (max 12 uczestników).

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki w  godz. od 17:00 do 20:00

Terminy spotkań:

wrzesień-październik 2022

Miejsce warsztatów os. Zielone 1 Kraków

Tematyka warsztatów:

 1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 3. aktywne, wspierające słuchanie,
 4. motywowanie dziecka do współdziałania,
 5. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 6. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 7. wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 8. budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 9. konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

Zapisy: 12 642 12 16, 500 134 050 , mail: osrodek@profamilia.pl

Webinar 30 maja 2022 roku o 18:00 zaproszenie

279506003_10166255972885043_6993959383376561603_n

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących

Green Red and Brown Bold Typography Christmas Invitation

Piknik rodzinny „Pro Familia razem”

 

Drogie rodziny Adopcyjne i Zastępcze,

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na piknik rodzinny „Pro Familia razem”.

Po okresie pandemii i obostrzeń chcielibyśmy wrócić do naszych spotkań integrujących środowisko zastępcze. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do uczestnictwa w naszym pikniku.
Planujemy sporo atrakcji i zapewniamy wspaniałą atmosferę. 

Szczegóły na plakacie poniżej.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: profamilia@profamilia.pl

 

Czerwone i Białe Kuchnia w Kratkę Piknik Zaproszenie (1)

Oferta pracy

Szanowni Państwo, 

Do naszego zespołu Ośrodka poszukujemy 2 osób na stanowisku psychologa oraz specjalisty ds. administracji. 

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 1. OFERTA PRACY – PSYCHOLOG

Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2022 r.

4. Wymagania

a). Wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

b) wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B.

2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2) sporządzanie opinii psychologicznych,

3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

 

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa w ośrodku adopcyjnym oprócz pracy na terenie biura wiąże się z wyjazdami w teren (wywiad adopcyjny, diagnoza dziecka, udział w zespołach).

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2)List motywacyjny

W drugim etapie Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

5) oświadczenie o obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2. OFERTA PRACY – specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 lipca 2022 r.

4. Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

b) wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

 1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
 2. Odbieranie telefonów, poczty mailowej, faxów, rejestrowanie w/w zdarzeń w zeszycie pracy Ośrodka.
 3. Koordynowanie pracy administracyjno – biurowej oraz nadzór nad porządkiem

dokumentacji w pomieszczeniach biura.

 1. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze i inne.
 2. Koordynowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka: przygotowanie list obecności i inne bieżące działania związane z organizacją szkoleń.
 3. Sporządzanie świadectw o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 4. Prowadzenie rejestru wydawanych świadectw i opinii kwalifikacyjnych.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej, kompletowanie karty dziecka, występowanie do właściwych instytucji o uzupełnienie dokumentów.
 6. Prowadzenie bazy danych kandydatów do przysposobienia dziecka zgłaszających się do Ośrodka oraz rejestru dzieci zgłoszonych do przysposobienia.
 7. Wprowadzanie na bieżąco danych do statystyki Ośrodka oraz współtworzenie comiesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań.

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-16, śr 8-15, czw 8-15, pt 8-15

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

w drugim etapie kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

kartka_

Grupy wsparcia-Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych spotkaniach.
*25 kwietnia br. (poniedziałek) 17:00 – grupa wsparcia online dla rodziców oczekujących na przysposobienie – prowadząca
dr Katarzyna Tomsia -psycholog
*28 kwietnia br. (czwartek) 17:30 – grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych wychowujących dzieci 10+ -spotkanie stacjonarne wraz z dziećmi – prowadząca mgr Ewa Baczyńska -pedagog, psychoterapeuta
Na wszystkie spotkania obowiązują zapisy, prosimy o kontakt osrodek@profamilia.pl
gttt

Grupy wsparcia

grupa

 

webinar 17.03.2021

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar  dotyczący tematyki adopcyjnej i wychowawczej.

 

➡️ Drugi z nich pn. „Język niewypowiedziany-czyli jak rozumieć zachowania dziecka, jego złość, gniew,krzyk” odbędzie się 17 marca br. o godzinie 18.00.
Prowadząca Ewa Baczyńska – pedagog,psychoterapeuta

 

 

 

Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
webinar2

 

Webinar „Procedura Adopcyjna” -pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl 8 webinarów dotyczących tematyki adopcyjnej i wychowawczej.
➡️ Pierwszy z nich pn. „Procedura adopcyjna – pytania i odpowiedzi” odbędzie się 7 lutego br o godzinie 18.00.
Najbliższy webinar dedykowany jest osobom, które:
◀️ rozważają rozpoczęcie procedury adopcyjnej,
◀️są zainteresowane działalnością ośrodka adopcyjnego,
◀️ są na początku procedury adopcyjnej.
Serdecznie zapraszamy.
Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
web

Grupy wsparcia Styczeń 2022

Serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodzin oczekujących na przysposobienie oraz dla rodzin adopcyjnych w styczniu.
Podczas spotkań przybliżymy Państwu nasze plany na najbliższy rok, możliwości wsparcia, przedstawimy propozycje warsztatów, webinarów. Spotkania grupy wsparcia są także doskonałą okazją do poznania innych uczestników, wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami ale także wątpliwościami.
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną najbliższe spotkania odbędą się w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym „Pro Familia”.
grupywsparcia

Informacja

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia br. Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” będzie nieczynny.

 

SPONSORZY