KRS: 0000136312

Archiwum

Nowa Decyzja dot. Programu Szkoleniowego „Rodzina”

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej z dniem 21.11.2023 roku zatwierdził decyzją nr 17/2023/RZ na okres 5 lat Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 

 

Piknik rodzinny „Pożegnanie wakacji z Pro Familią”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych serdecznie zaprasza na piknik rodzinny rodziny adopcyjne i zastępcze.

PIKNIK-4

 

Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „PRO FAMILIA”

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Wyborcze,
które odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 roku
 (piątek) (I termin) o godz. 17:30, II termin o godz.18:00 w naszej siedzibie na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

Program zebrania:

1.Wybór Prezydium Zebrania

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przedstawienie/Zgłoszenie się kandydatów do Zarządu na lata 2023-2027

5.Tajne głosowanie Członków Stowarzyszenia i wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

6.Przedstawienie wyników przez komisję wnioskowo- skrutacyjną

7. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8.Wolne wnioski-dyskusja

9.Zakończenie obrad

Webinar Proces adaptacji dziecka w nowej rodzinie 26.06.2023 godz. 18:00

Zapraszamy na 4 webinar w tym roku. 26 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00.
Tym razem porozmawiamy o drodze dziecka z rodziny zastępczej do rodziny adopcyjnej,
o zadaniach rodzin zastępczych i adopcyjnych, o współpracy z ośrodkiem podczas etapu kontaktów z dzieckiem, jak również skupimy się na tym jak najbezpieczniej dla dziecka przygotować go na zmianę jego sytuacji życiowej.
Serdecznie zapraszamy rodziny oczekujące na przysposobienie, rodziny zastępcze oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyka okołoadopcyjną.
Webinar prowadzony jest na platformie zoom. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o maila na adres osrodek@profamilia.pl celem przesłania linku
Red Minimalist Family Insurance Facebook Post

„130 godzinnego szkolenia Kadry organizatorów rodzinnego środowiska zastępczego”- rekrutacja wrzesień 2023 rok

We wrześniu zaczynamy kolejną edycję „130 godzinnego szkolenia Kadry organizatorów rodzinnego środowiska zastępczego”.
Jest to szkolenie zawodowe dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych przygotowujące do roli trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Szkolenie według Programu Szkoleniowego „Rodzina” uprawnia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej wszystkich typów.
Z uwagi na kameralną grupę liczy się kolejność zgłoszeń.
Szczegóły:
http://profamilia.pl/stowarzyszenie/terminy/

Bezpłatne szkolenie dla rodzin adopcyjnych i opiekunów zastępczych

Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje projekt ‚Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie” w ramach zleconego zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca” w latach 2022-2023.
W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych z tematyki z zakresu regulacji emocji i modyfikacji stylu przywiązania, reagowania na sytuacje emocjonalnie trudne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i FASD.
Szkolenie będzie się składało z 2 spotkań odbywających się w zamkniętej grupie ok 10-12 osób.
18 maja 2023 r. godzina 17:00
23 maja 2023 r. godzina 17:00
Szkolenie obywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1 w Krakowie.
Szkolenie prowadzone będzie przez pedagoga, psychoterapeutę.
Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenie na szkolenie: a.zietarska@profamilia.pl

Życzenia Świąteczne

kartka

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „PRO FAMILIA”

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku (I termin) o godz. 16:15, II termin o godz.16:30

w naszej siedzibie na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

 

Program zebrania:

1.Wybór Prezydium Zebrania

2.Przyjęcie porządku obrad,

3.Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

4.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie merytoryczne – Zarząd

-   sprawozdanie finansowe – Zarząd

-   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

5.Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

6. Przedstawienie kandydatów do Zarządu na lata 2023-2027

7.Głosowanie Członków Stowarzyszenia i wybory nowego Zarządu

8.Przedstawienie wyników przez komisję wnioskowo- skrutacyjną

9.Wolne wnioski-dyskusja

10.Zakończenie obrad

 

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Baczyńska

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „PRO FAMILIA”

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku (I termin) o godz. 16:15, II termin o godz.16:30

w naszej siedzibie na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

 

Program zebrania:

1.Wybór Prezydium Zebrania

2.Przyjęcie porządku obrad,

3.Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

4.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie merytoryczne – Zarząd

-   sprawozdanie finansowe – Zarząd

-   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

5.Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

6. Przedstawienie kandydatów do Zarządu na lata 2023-2026

7.Głosowanie Członków Stowarzyszenia i wybory nowego Zarządu

8.Przedstawienie wyników przez komisję wnioskowo- skrutacyjną

9.Wolne wnioski-dyskusja

10.Zakończenie obrad

 

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Baczyńska

Oferta pracy – Ośrodek Adopcyjny

OFERTA PRACY specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia
Pro Familia

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

3. Data rozpoczęcia pracy 15 maja 2023 r.

4. Wynagrodzenie 4300 zł brutto miesięcznie

 

Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

Szczegółowe zadania na stanowisku:

 1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
 2. Odbieranie telefonów, poczty elektronicznej
 1. Uzupełnianie rejestrów prowadzonych w Ośrodku Adopcyjnym
 2. Wprowadzanie na bieżąco danych do systemu teleinformatycznego Adopcja ,
  do bieżących baz statystyk Ośrodka
 3. Komunikacja z instytucjami współpracującymi z ośrodkiem adopcyjnym

 

Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-15 ,śr 8-15, czw 8-16,pt 8-15

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl. UWAGA ! Pracodawca po zapoznaniu się z przesłanymi aplikacjami, skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu omówienia dalszych szczegółów dot. zatrudnienia.

Utrudnienia

Informacja!
Z powodu szkolenia online całego zespołu pracowników OA w dniach 13-14.02 br. może być utrudniony kontakt telefoniczny z ośrodkiem adopcyjnym , prosimy o kontakt email osrodek@profamilia.pl lub sms 500 134 050. Oddzwonimy!
Przepraszamy za utrudnienia.

1,5% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Pro Familia”

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością przekazywania 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Stowarzyszenia „Pro Familia” odpisem podatkowym. Nasz numer KRS to 0000136312.

Pozyskane w latach ubiegłych fundusze pozwoliły nam m. in. na zapewnienie profesjonalnej pomocy psychologicznej dzieciom i opiekunom zastępczym, organizację wyjazdów, spotkań integracyjnych dla rodzin zastępczych oraz wsparcie dodatkowych działań na rzecz rodzin i ich dzieci. W 2022 roku zorganizowaliśmy piknik rodzinny
a w styczniu 2023 r. – Bal Karnowałowy.

Nadal kontynuujemy długofalowy projekt „Prawo dziecka do rodziny” prowadząc: Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”, Klub Rodziców dla dzieci do lat 3, Klub Rodziców z dziećmi dedykowany rodzinom z Ukrainy oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną „Pro Familia”.

Członkowie Stowarzyszenia (którymi mogą być rodziny adopcyjne i zastępcze) mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, diagnozy dzieci, diagnozy dla rodzin zastępczych. Obecnie współfinansujemy lekcje j. angielskiego dla członków Stowarzyszenia oraz przewidzieliśmy organizację 3 spotkań integrujących środowisko zastępcze:

 1. spotkanie i wyjście do teatru/kina/koncert dla rodzin zastępczych
 2. piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
 3. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – wyjazd weekendowy dla rodzin  zastępczych

Te działania zamierzamy współfinansować właśnie ze środków pozyskanych z 1.5%.

Środki pozyskane poprzez odpis podatkowy są w całości przekazywane na działania statutowe Stowarzyszenia. W ubiegłym roku w taki sposób na konto Stowarzyszenia wpłynęło 18 681,32 zł.

Z wyrazami wdzięczności,
Prezes Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Baczyńska

 

1s 2s

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 31 stycznia 2023 roku zmarła  Krystyna Kowalska (1946-2023) – Honorowy Członek Stowarzyszenia „Pro Familia”. Ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” była związana od momentu jego powstania (1996).

Pani Krystyna była wieloletnim wykładowcą w Instytucie Pedagogiki oraz Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, znakomity dydaktykiem, całym sercem oddanym kształceniu studentów -przyszłych pedagogów.  Była harcmistrzem Związku Harcerstwa Polskiego, działała w Drużynie Nieprzetartego Szlaku zajmującej się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

Żegnamy w Niej wrażliwego i współczującego człowieka, gotowego nieść pomoc każdemu, a przede wszystkim dzieciom, które potrzebowały opieki i miłości.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 6 lutego 2023 r. o godz. 12.20 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim.

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia”

Audycja o adopcji w Radio Kraków

Jak wygląda procedura adopcyjna? Na co zwracają uwagę diagności?Co robić w sytuacji kryzysowej?Ile trwa proces adopcyjny? Na te pytania w Radio Kraków odpowiadała Agnieszka Ziętarska Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia”. Zapraszamy do wysłuchania audycji zapisanej w poniższym linku

https://www.radiokrakow.pl/audycje/trudny-proces-adopcji-dziecka-z-niepelnosprawnosciami?fbclid=IwAR2Axd2vh_5F7903Rac3oYqdQzE9WK3CQbGVBdDR6PjMxjitVHXmQsqZjDU

 

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców adopcyjnych

Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” zaprasza rodziców adopcyjnych na warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie na bazie programu pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I.
Spotkania będą odbywały się w siedzibie ośrodka na os. Zielonym 1
w osiem kolejnych poniedziałków w godz. 17.00-20.00, począwszy od 27 lutego 2023 r.
Warsztaty obejmują 8 spotkań (do 3h)
Prowadzący: Ewa Michorczyk, Szczepan Podgórski-pedagodzy Ośrodka.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla rodziców adopcyjnych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału mailowo lub telefonicznie.
Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1
31-968 Kraków
tel: (12) 642-12-16
tel. kom: 500 134 050, 501 319 091
email: osrodek@profamilia.pl
Zapraszamy!
sdr

Życzenia świąteczne

kartka

Bal Karnawałowy 2023

Green Red and Brown Bold Typography Christmas Invitation (12)

Webinar „Adopcja rodzeństwa” 3.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy rodziny zainteresowane adopcją dziecka  na webinar  pn. „Adopcja rodzeństwa”. Webinar jest 7 z cyklu 8 webinarów z tematyki okołoadopcyjnej i wychowawczej. Webinar to godzinne merytoryczne spotkanie ze specjalistą, który przybliży tematykę pojawienia się więcej niż 1 dziecka, procedurę łączenia rodzeństw.

Zapraszamy 3.10.2022 roku o godzinie 18:00. Prowadząca Ewa Michorczyk-pedagog

Webinar odbywa się w aplikacji zoom, aby otrzymać link do webinaru prosimy o kontakt osrodek@profamilia.pl.

webianr

 

Grupy wsparcia wrzesień 2022

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne spotkana grup wsparcia.

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych dzieci 10+ odbywa się raz w miesiącu na os. Górali 15 w Krakowie. Zapraszamy rodziców adopcyjnych wraz z dziećmi. Najbliższe spotkanie 27 września br. o godzinie 17:30.
Osoba prowadząca Ewa Baczyńska -pedagog, psychoterapeuta

Grupa wsparcia dla rodzin oczekujących odbywa się raz w miesiącu online. Zapraszamy rodziny oczekujące na przysposobienie posiadające pozytywną kwalifikację do przysposobienia. Tematem przewodnim spotkania będą zmiany na jakie należy przygotować się wraz z pojawieniem się dziecka adoptowanego. Najbliższe spotkanie 19 września br. o godzinie 17:00

Osoby prowadzące: Alicja Szpiech-psycholog, Szczepan Podgórski-pedagog

 

grupa

Projekt „Wspieramy Rodzinę”

 

11111122222

WEBINAR 12.09.2022 „Czy pojawienie się dziecka wpływa na związek?

Już za miesiąc odbędzie się 6 webinar w tym roku. Tym razem zapraszamy wszystkich: małżeństwa, przyszłych rodziców, rodziców, osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa.
12 września br. godzina 18:00
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy-prześlemy link do webinaru.
Ciemny Dachówka Szary Para Film Plakat (1)

Projekt „Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie”

Stowarzyszenie „Pro Familia” uprzejmie informuje o rozpoczęciu z dniem 15 lipca 2022 roku realizacji projektu ‘Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie” w ramach zleconego zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca” na lata 2022-2023.
Beneficjentami tego projektu są dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz opiekunowie zastępczy i rodzice adopcyjni.

W ramach projektu na rok 2022 oferujemy:

- diagnozę dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (0-18 lat) wraz z opracowaniem planu wsparcia i pomocy w

zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

-Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dzieciom z RZ zgodnie z diagnozą potrzeb ( psycholog,

neuropsycholog, psychotraumatolog, logopeda, neurologopeda, psychoterapeuta, psychiatra dziecięcy, dziecięcy

neurolog, fizjoterapeuta, pediatra).

Projekt zakłada objęcie diagnozą i pomocą 20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu małopolski.
Zapraszamy do udziału w projekcie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę beneficjentów liczy się kolejność zgłoszeń.

Diagnoza odbywać będzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1. Kraków

 

2. Przeprowadzenie  szkolenia dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych z tematyki z zakresu regulacji emocji i modyfikacji stylu przywiązania,

reagowania na sytuacje emocjonalnie trudne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i FASD.
Szkolenie będzie się składało z 3 spotkań odbywających się w zamkniętej grupie ok 10-12 osób.

Szkolenie obywać się będzie w siedzibie  Stowarzyszenia os. Górali15 w Krakowie.

Rodziny uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość przyjścia z dziećmi powyżej 5 r.ż, podczas szkolenia wolontariusze będą prowadzili gry i zabawy z dziećmi.

Termin szkolenia październik-listopad 2022.

Z uwagi na ograniczoną liczbę beneficjentów liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: Agnieszka Ziętarska tel. 12 642 12 16, 500 134 050 a.zietarska@profamilia.pl

 

malopolska

Piknik rodzinny „Pro Familia razem”

 

Drogie rodziny Adopcyjne i Zastępcze,

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza na piknik rodzinny „Pro Familia razem”.

Po okresie pandemii i obostrzeń chcielibyśmy wrócić do naszych spotkań integrujących środowisko zastępcze. Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi do uczestnictwa w naszym pikniku.
Planujemy sporo atrakcji i zapewniamy wspaniałą atmosferę. 

Szczegóły na plakacie poniżej.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem: profamilia@profamilia.pl

 

Czerwone i Białe Kuchnia w Kratkę Piknik Zaproszenie (1)

Oferta pracy

Szanowni Państwo, 

Do naszego zespołu Ośrodka poszukujemy 2 osób na stanowisku psychologa oraz specjalisty ds. administracji. 

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 1. OFERTA PRACY – PSYCHOLOG

Zatrudnimy Psychologa w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2022 r.

4. Wymagania

a). Wymagania niezbędne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

1) tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny na kierunku psychologia, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,

2) co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną,

3) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

b) wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B.

2) dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,

3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,  staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu.

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

1) przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci zgłaszanych do przysposobienia w miejscu ich pobytu w pieczy zastępczej oraz kandydatów do przysposobienia dziecka,

2) sporządzanie opinii psychologicznych,

3) przeprowadzanie innych badań diagnostycznych z kandydatami na rodziny adopcyjne i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie,

4) kwalifikowanie kandydatów do przysposobienia dziecka oraz dzieci do przysposobienia,

5) udział w procedurze adopcyjnej dziecka,

6) sporządzanie opinii psychologicznej na zlecenie sądu w sprawach o przysposobienie dziecka,

7) wspieranie osób, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

8) pomoc psychologiczna rodzinom naturalnym dzieci, które zostały zgłoszone do przysposobienia, kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

 

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku psychologa w ośrodku adopcyjnym oprócz pracy na terenie biura wiąże się z wyjazdami w teren (wywiad adopcyjny, diagnoza dziecka, udział w zespołach).

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2)List motywacyjny

W drugim etapie Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest w stosunku do niego zawieszona ani ograniczona;

5) oświadczenie o obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego;

6) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

8) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

2. OFERTA PRACY – specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Data rozpoczęcia pracy 1 lipca 2022 r.

4. Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

 

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

b) wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

5.szczegółowe zadania na stanowisku:

 1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
 2. Odbieranie telefonów, poczty mailowej, faxów, rejestrowanie w/w zdarzeń w zeszycie pracy Ośrodka.
 3. Koordynowanie pracy administracyjno – biurowej oraz nadzór nad porządkiem

dokumentacji w pomieszczeniach biura.

 1. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, znaczki, artykuły gospodarcze i inne.
 2. Koordynowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka: przygotowanie list obecności i inne bieżące działania związane z organizacją szkoleń.
 3. Sporządzanie świadectw o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 4. Prowadzenie rejestru wydawanych świadectw i opinii kwalifikacyjnych.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej, kompletowanie karty dziecka, występowanie do właściwych instytucji o uzupełnienie dokumentów.
 6. Prowadzenie bazy danych kandydatów do przysposobienia dziecka zgłaszających się do Ośrodka oraz rejestru dzieci zgłoszonych do przysposobienia.
 7. Wprowadzanie na bieżąco danych do statystyki Ośrodka oraz współtworzenie comiesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań.

6. Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-16, śr 8-15, czw 8-15, pt 8-15

7. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

w drugim etapie kandydat jest zobowiązany do dostarczenia:

3) oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia  o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

4) kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

6) kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.

Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl lub w zamkniętej kopercie w  sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy Ośrodka – Kraków os. Zielone 1

Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

Walne sprawozdawcze zebranie Członków Stowarzyszenia 6 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze wraz z poczęstunkiem , które odbędzie się w dniu 6 maja 2022  roku o godz. 21:00 na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

Program spotkania:

Wybór Prezydium Zebrania

Przyjęcie porządku obrad,

Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

1.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-    sprawozdanie z realizacji zadań Stowarzyszenia

-     Sprawozdanie finansowe

-     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

2. Głosownie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

Komisja skrutacyjna przedstawia zgłoszone wyniki

3. Inne

Zakończenie obrad

Wcześniej zapraszamy na spektakl „Wszystko o kobietach”, który odbędzie się 6 maja 2022 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Ludowym na os. Teatralnym w Krakowie.

Z uwagi na konieczność zakupu biletów na spektakl bardzo proszę o potwierdzenie obecności do 26 kwietnia br. na adres a.zietarska@profamilia.pl

Życzenia Świąteczne

kartka_

webinar 17.03.2021

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar  dotyczący tematyki adopcyjnej i wychowawczej.

 

➡️ Drugi z nich pn. „Język niewypowiedziany-czyli jak rozumieć zachowania dziecka, jego złość, gniew,krzyk” odbędzie się 17 marca br. o godzinie 18.00.
Prowadząca Ewa Baczyńska – pedagog,psychoterapeuta

 

 

 

Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
webinar2

 

Webinar „Procedura Adopcyjna” -pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl 8 webinarów dotyczących tematyki adopcyjnej i wychowawczej.
➡️ Pierwszy z nich pn. „Procedura adopcyjna – pytania i odpowiedzi” odbędzie się 7 lutego br o godzinie 18.00.
Najbliższy webinar dedykowany jest osobom, które:
◀️ rozważają rozpoczęcie procedury adopcyjnej,
◀️są zainteresowane działalnością ośrodka adopcyjnego,
◀️ są na początku procedury adopcyjnej.
Serdecznie zapraszamy.
Aby wziąć udział prosimy o kontakt Osrodek@profamilia.pl celem otrzymania linku.
web

Grupy wsparcia Styczeń 2022

Serdecznie zapraszamy na spotkania dla rodzin oczekujących na przysposobienie oraz dla rodzin adopcyjnych w styczniu.
Podczas spotkań przybliżymy Państwu nasze plany na najbliższy rok, możliwości wsparcia, przedstawimy propozycje warsztatów, webinarów. Spotkania grupy wsparcia są także doskonałą okazją do poznania innych uczestników, wymiany doświadczeń, dzielenia się sukcesami ale także wątpliwościami.
Ze względu na niepewną sytuację epidemiologiczną najbliższe spotkania odbędą się w trybie zdalnym.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z Ośrodkiem Adopcyjnym „Pro Familia”.
grupywsparcia

Informacja

Informujemy, iż w dniu 24 grudnia br. Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia” będzie nieczynny.

 

Życzenia świąteczne

kartka_ww

„Kompleksowa pomoc i wsparcie dla rodzin”

 

Miło nam poinformować, iż od sierpnia bieżącego roku w lokalu mieszczącym się w Krakowie przy osiedlu Górali 15 prowadzimy bezpłatne działania pomocowe i wspierające dla osób i rodzin z Krakowa i województwa małopolskiego „Kompleksowa pomoc i wsparcie dla rodzin” w ramach projektu „Pakiet dla Rodziny” finansowanego przez Urząd Marszałkowski miasta Kraków.

W ramach projektu możliwe jest:

-wsparcie i poradnictwo psychologiczne

-wsparcie i poradnictwo pedagogiczne

-psychoterapia indywidualna

-psychoterapia rodzinna

-uczestnictwo w grupie wsparcia dla rodziców

-uczestnictwo w cyklu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Wszystkie spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanych psychologów, pedagogów oraz psychoterapeutów i są one bezpłatne dla mieszkańców Krakowa oraz województwa małopolskiego.

Szczegółowe informacje oraz umawianie spotkań konsultacyjnych możliwe jest pod numerem telefonu 784305610.

 

 

Webinar „Jak wspierać dziecko w nauce?” 8.11.2021 r. godz. 18:00

webinar

„Pożegnanie lata z Pro Familią”- wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

       Pożegnanie lata z Pro Familią!

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia” serdecznie zaprasza Państwa na wspólny wyjazd integrujący środowisko zastępcze do Niedzicy w dniach 1-3 października br.
W Niedzicy i jej okolicy jest wiele atrakcji, które będzie można zobaczyć i zwiedzić a są to min.:

 • Szlaki na górską wycieczkę: Trzy Korony, Sokolica, Palenica
 • Zamek i Tama w Niedzicy
 • Spływ Dunajcem
 • Czerwony Klasztor na Słowacji
 • Termy w Szaflarach

Koszt wyjazdu to:

- 100 zł od dziecka do 12 roku życia,

-200 zł od osoby powyżej 13 roku życia),

-dzieci od 0 – 2 r.ż. gratis (bez wyżywienia z własnym łóżeczkiem turystycznym)

Cena obejmuje: 2 noclegi oraz wyżywienie od piątku od kolacji – do niedzieli do obiadu oraz
2 ogniska. Gospodarzami naszego wyjazdu będą p. Helena i pan Antoni właściciele pensjonatu „Gościniec H.A.T.A” w Niedzicy ul. Św. Rozalii 9. Dojazd na miejsce we własnym zakresie,

Zapisy przyjmuje pan Andrzej Sularczyk  drogą elektroniczną na adres email andrzej.sularczyk@profamilia.pl lub telefonicznie 504 120 127.

Jak na każdym takim wyjeździe odbędą się wieczorne spotkania integrujące uczestników oraz jak zawsze na uczestników będzie czekać niespodzianka/atrakcja (oczywiście zależna od pogoda). Dokładniejszy ramowy plan wyjazdu prześlemy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy ! 

„Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” wiosna 2022

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie przedstawia ofertę 130 godzinnego „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych i przygotowania tych osób jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zarejestrowanego Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku

Tematyka szkolenia jest zgodna z rozporządzeniem z 11 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych wszystkich typów.

 • „130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”

Koszt szkolenia

 • 130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego cena brutto: 4000,- zł/osoba

Cena obejmuje: całość szkolenia prowadzonego przez trenerów Programu „Rodzina” oraz specjalistów z tematyki szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych (Pakiet Szkoleniowy, wydanie certyfikatu dla trenera, serwis kawowy+ lunch).

Koszty dodatkowe:

 • Zakup Licencji przez jednostkę na korzystanie z Programu Szkoleniowego „Rodzina”,

koszt licencji na lata 2021-2023 700,-zł

Termin rozpoczęcia: *

marzec 2022 roku

Czas trwania szkolenia: 4 zjazdy 3 dniowe (od piątku do niedzieli) raz w miesiącu

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenia „Pro Familia”

os. Zielone 1/ os. Górali 15 Kraków

Zapisy:

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

os. Zielone 1, 31-968 Kraków

email: profamilia@profamilia.pl, lub telefonicznie 12 642 12 16, 784 305 610.

Tematyka Szkolenia:

Przedstawienie Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej, omówienie Pakietu Szkoleniowego „Rodzina”,

Przygotowanie się do roli Trenera Programu Szkoleniowego „Rodzina”

„Nowe rozwiązania w systemie pieczy zastępczej i w zakresie wspierania rodziny”

„Zagadnienia formalno-prawne i finansowe dotyczące pieczy zastępczej”, „Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego”

„Zagadnienia z zakresu praw dziecka – problemy dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną”.

„Specyfika pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej”

„Lokalny system wsparcia rodzin zastępczych”, „Współpraca: rodzice/opiekunowie zastępczy-rodzice biologiczni/krewni –osoby/instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny”

„Procedura kwalifikacyjna kandydatów na opiekunów zastępczych, ich motywacja i predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze”

„Zasady pracy z grupą i umiejętność budowania dobrego kontaktu”

„Podstawowe techniki pracy z grupą, rozpoczynanie, prowadzenie dyskusji, aktywizowanie uczestników” w tym część warsztatowa- prezentacja uczestników

Przygotowanie dzieci własnych oraz dzieci pozostających w pieczy zastępczej do zmiany ich sytuacji rodzinnej- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka”

„Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka”

„Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka”

„Opieka zastępcza i Twoja rodzina – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej”

„Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – rozpoznawanie objawów występowania u dziecka uzależnień”

„Przemoc w rodzinie-Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego”

„Podstawy pedagogiki specjalnej”

„Charakterystyka trudności rozwojowych dzieci o różnych typach niepełnosprawności”, „Prawa i potrzeby dzieci niepełnosprawnych i rodzin je wychowujących”

„Problemy zdrowotne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

„Dzieci z Zespołem FAS, FAE – rozpoznawanie i możliwości pomocy, profilaktyka”

„Podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka”

„Profilaktyka prozdrowotna – pierwsza pomoc”

„Zachowania i zainteresowania seksualne – jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”

„Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży”

„Nieletni w prawie polskim”

„Metody i zasady oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, w tym socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych

„Diagnoza problemów rodziny – stopień zaspokajania potrzeb dziecka w rodzinie – rozpoznawanie i ocena jego sytuacji”

„Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”

„Doskonalenie umiejętności pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. Wiedza o metodach i technikach w pokonywaniu przez dziecko niepowodzeń szkolnych”

„Usamodzielnienia wychowanków”. „Rola opiekuna usamodzielnienia”

„Konferencje rodzinne – metoda pracy z rodziną”, „Plan pomocy dziecku”

„Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych”

„Zaburzenia więzi – RAD”, „Kształtowanie się więzi w rodzinach zastępczych”

„Prawidłowy i zaburzony rozwój dziecka – metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka”

„Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, ADHD i trudności w funkcjonowaniu społecznym”

Kolejny etap – pożegnania”

Trening umiejętności uczestników w prowadzeniu zajęć według Programu Szkoleniowego „Rodzina”

 

*Termin szkolenia może ulec zmianie w zależności od panujących obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń i organizacji szkoleń wprowadzonych przez Rząd RP.

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

Kraków, dnia 25 maja 2021 roku

                                                                 

Szanowni Państwo,

 

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2021 roku  o godz. 17:00, drugi termin 17:30. w Niezwojowicach 23 A.

Program spotkania:

Wybór Prezydium Zebrania

Przyjęcie porządku obrad,

Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

1.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie z realizacji zadań Stowarzyszenia – Sekretarz Zarządu 

-     Sprawozdanie finansowe – księgowa

-     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

2. Głosownie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

Komisja skrutacyjna przedstawia zgłoszone wyniki

3. Inne

Zakończenie obrad

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Beata Gospodarek-Werbanow

 

 

Rodzinny Piknik 12 czerwca !

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia Pro Familia na

 

Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia na piknik rodzinny. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2021 r.

Wesołego Alleluja

easter-egg-2123975_960_720

„Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego – 2021 rok

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie przedstawia ofertę 130 godzinnego „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych i przygotowania tych osób jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zarejestrowanego Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku

Tematyka szkolenia jest zgodna z rozporządzeniem z 11 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych wszystkich typów.

 • „130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”

Koszt szkolenia

 • 130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego cena brutto: 4000,- zł/osoba

Cena obejmuje: całość szkolenia prowadzonego przez trenerów Programu „Rodzina” oraz specjalistów z tematyki szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych (Pakiet Szkoleniowy +płyta CD), wydanie certyfikatu dla trenera, serwis kawowy+ lunch).

Koszty dodatkowe:

 • Zakup Licencji przez jednostkę na korzystanie z Programu Szkoleniowego „Rodzina”,

koszt licencji na lata 2021-2023 700,-zł

Termin rozpoczęcia: *

12-14 marca 2021 r.

9-11 kwietnia 2021 r.

21-23 maja 2021 r.

18-20 czerwca 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 4 zjazdy 3 dniowe (od piątku do niedzieli) raz w miesiącu

Miejsce szkolenia : Siedziba Stowarzyszenia „Pro Familia”

os. Zielone 1/ os. Górali 15 Kraków

Zapisy:

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

os. Zielone 1, 31-968 Kraków

email: profamilia@profamilia.pl, lub telefonicznie 12 642 12 16, 784 305 610.

Tematyka Szkolenia:

Przedstawienie Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej, omówienie Pakietu Szkoleniowego „Rodzina”,

Przygotowanie się do roli Trenera Programu Szkoleniowego „Rodzina”

„Nowe rozwiązania w systemie pieczy zastępczej i w zakresie wspierania rodziny”

„Zagadnienia formalno-prawne i finansowe dotyczące pieczy zastępczej”, „Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego”

„Zagadnienia z zakresu praw dziecka – problemy dzieci wychowywanych poza rodziną naturalną”.

„Specyfika pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej”

„Lokalny system wsparcia rodzin zastępczych”, „Współpraca: rodzice/opiekunowie zastępczy-rodzice biologiczni/krewni –osoby/instytucje działające na rzecz dziecka i rodziny”

„Procedura kwalifikacyjna kandydatów na opiekunów zastępczych, ich motywacja i predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze”

„Zasady pracy z grupą i umiejętność budowania dobrego kontaktu”

„Podstawowe techniki pracy z grupą, rozpoczynanie, prowadzenie dyskusji, aktywizowanie uczestników” w tym część warsztatowa- prezentacja uczestników

Przygotowanie dzieci własnych oraz dzieci pozostających w pieczy zastępczej do zmiany ich sytuacji rodzinnej- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka”

„Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka”

„Znaczenie rodziny naturalnej w życiu dziecka”

„Opieka zastępcza i Twoja rodzina – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej”

„Uzależnienia i ich wpływ na dziecko i rodzinę – rozpoznawanie objawów występowania u dziecka uzależnień”

„Przemoc w rodzinie-Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego”

„Podstawy pedagogiki specjalnej”

„Charakterystyka trudności rozwojowych dzieci o różnych typach niepełnosprawności”, „Prawa i potrzeby dzieci niepełnosprawnych i rodzin je wychowujących”

„Problemy zdrowotne dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej”

„Dzieci z Zespołem FAS, FAE – rozpoznawanie i możliwości pomocy, profilaktyka”

„Podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka”

„Profilaktyka prozdrowotna – pierwsza pomoc”

„Zachowania i zainteresowania seksualne – jak rozmawiać z dziećmi o seksie?”

„Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży”

„Nieletni w prawie polskim”

„Metody i zasady oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, w tym socjoterapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych

„Diagnoza problemów rodziny – stopień zaspokajania potrzeb dziecka w rodzinie – rozpoznawanie i ocena jego sytuacji”

„Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu”

„Doskonalenie umiejętności pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. Wiedza o metodach i technikach w pokonywaniu przez dziecko niepowodzeń szkolnych”

„Usamodzielnienia wychowanków”. „Rola opiekuna usamodzielnienia”

„Konferencje rodzinne – metoda pracy z rodziną”, „Plan pomocy dziecku”

„Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rodzinnych”

„Zaburzenia więzi – RAD”, „Kształtowanie się więzi w rodzinach zastępczych”

„Prawidłowy i zaburzony rozwój dziecka – metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka”

„Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania, ADHD i trudności w funkcjonowaniu społecznym”

Kolejny etap – pożegnania”

Trening umiejętności uczestników w prowadzeniu zajęć według Programu Szkoleniowego „Rodzina”

 

*Termin szkolenia może ulec zmianie w zależności od panujących obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń i organizacji szkoleń wprowadzonych przez Rząd RP.

Szkolenie „Jak szkolić zdalnie wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla Trenerów Programu „Rodzina”

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie przedstawia ofertę 16 godzinnego szkolenia online „Jak szkolić zdalnie wg Programu Szkoleniowego „Rodzina?” przeznaczone dla Trenerów Programu „Rodzina”.

Ukończenie szkolenia uprawnia Trenerów Programu Szkoleniowego „Rodzina”
do prowadzenia szkoleń zdalnie wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów
do sprawowania pieczy zastępczej zarejestrowanego Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7 listopada 2018 roku.

Uczestnicy lub jednostki kierujące są zobowiązane do zakupu licencji do aplikacji, na której możliwe jest prowadzenie szkolenia. Cena szkolenia nie zawiera zakupu aplikacji.

„Jak szkolić zdalnie wg Programu Szkoleniowego „Rodzina?”

Koszt szkolenia

 • cena brutto: 350 ,- zł/osoba

Termin rozpoczęcia: *

26-27 lutego 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych, piątek 16-21 oraz sobota 9-16

Warunki uczestnictwa: posiadanie aktualnych uprawnień Trenerskich oraz posiadanie dostępu do komputera/laptopa z kamerą, mikrofonem i głośnikiem

Zapisy:

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

os. Zielone 1, 31-968 Kraków

email: profamilia@profamilia.pl, lub telefonicznie 12 642 12 16, 784 305 610.

Tematyka Szkolenia:

-Warunki techniczne wymagane od prowadzącego i uczestników podczas szkolenia zdalnego;

- Nauka obsługi programu zoom (tworzenie i generowanie zaproszenia, szkolenie, podział na grupy, udostępnianie pulpitu, prezentacje, filmy);

- Omówienie warsztatowej części szkolenia wg zdalnej specyfiki (omówienie przeprowadzenia ćwiczeń z Pakietu Szkoleniowego „Rodzina”)’

-Tworzenie list obecności, nagrywanie szkolenia

Zapraszamy!

 

SPONSORZY