AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie dla rodzin adopcyjnych i opiekunów zastępczych

Stowarzyszenie „Pro Familia” realizuje projekt ‚Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie” w ramach zleconego zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca” w latach 2022-2023.
W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych z tematyki z zakresu regulacji emocji i modyfikacji stylu przywiązania, reagowania na sytuacje emocjonalnie trudne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i FASD.
Szkolenie będzie się składało z 2 spotkań odbywających się w zamkniętej grupie ok 10-12 osób.
18 maja 2023 r. godzina 17:00
23 maja 2023 r. godzina 17:00
Szkolenie obywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1 w Krakowie.
Szkolenie prowadzone będzie przez pedagoga, psychoterapeutę.
Liczba miejsc ograniczona!
Zgłoszenie na szkolenie: a.zietarska@profamilia.pl
Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY