AKTUALNOŚCI

Grupa wsparcia dla rodzin adopcyjnych

Zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r., godz.17; Os. Górali 15 w Krakowie
Jak wspierać dziecko w nauce?
Program warsztatów:
- Od czego zależy skuteczność uczenia się?
- Jak rozwijają się u dzieci procesy związane z uczeniem się: spostrzeganie, koncentracja uwagi, pamięć?
- Neurodydaktyka – uczenie przyjazne mózgowi.
- Ćwiczenia praktyczne: mnemotechniki, notatki nielinearne (mapa myśli), technika „szybkiego czytania”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie zamiaru uczestniczenia w warsztatach.
Prosimy również o przyniesienie na warsztaty dowolnego podręcznika Państwa dziecka.
Zgłoszenie: osrodek@profamilia.pl lub tel. 500 134 050

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY