KRS: 0000136312

HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W KLUBIE RODZICÓW

 

Harmonogram na stronę

 

ZAPRASZAMY na zajęcia:

Familkowe pląsy – zabawy z muzyką, ruchem oraz rymowankami :)  Zapraszamy dzieci powyżej 18 m. ż.

LOGORYTMIKA  - najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. Zajęcia przeznaczone dla rodziców i dzieci.  Zapraszamy dzieci powyżej 18 m. ż.

 MUZYCZNO-RUCHOWE- zajęcia przeznaczone dla rodziców i dzieci pow. 12 m.ż. : śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach i dobrze się bawimy.  Zapraszamy dzieci powyżej 18 m. ż.

SENSOPLASTYKA ®- celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. (zajęcia dla dzieci od 6 m-ca do 3 r.ż)

FIKANKI-PRZYTULANKI -  Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Cały wachlarz zabaw do wykorzystania przez rodziców i opiekunów w domu. Zabawy ruchowe przebiegają w swobodnej, radosnej oraz sprzyjającej rozwojowi dziecka atmosferze. Podczas aktywności wykorzystywana jest chusta animacyjna, kocyki, tunel, wstążki do tańca i cała masa innych rekwizytów. Celem zajęć jest rozwój sfery fizycznej, emocjonalnej i społecznej. (zajęcia dla dzieci powyżej 2 r.ż )

Happy English- zajęcia językowe dla dzieci pow. 1 r.ż. – zabawy z dziećmi wprowadzające pierwsze angielskie słowa i zwroty.

SMYKO- MULTISENSORYKA-warsztaty dla dzieci pow. 8 m.ż , pobudzające zmysły ( dotyk, smak, węch, wzrok i słuch) z wykorzystaniem bezpiecznych dla dziecka materiałów. UWAGA będziemy się brudzić więc prosimy o zabrania ubranek na zmianę.

GORDONKIto zabawa muzyką i rytmem, rozwijająca słuch muzyczny, poczucie rytmu i wrażliwość na różne dźwięki. Zajęcia dla dzieci od 3 mies. do 3 lat

MĄDRE GŁÓWKI -  dla dzieci od 18 m.ż

To ciekawe zajęcia dla maluchów, podczas których będziemy rozwijać inteligencje bawiąc się. Nasze działania będą oparte o teorię Inteligencji Wielorakich Gardnera, który w swojej koncepcji wyróżnił 8 jej bloków:

  • Inteligencję językową;
  • Inteligencję logiczno-matematyczną;
  • Inteligencję wizualno-przestrzenną;
  • Inteligencję przyrodniczą;
  • Inteligencję ruchową;
  • Inteligencję muzyczną;
  • Inteligencję interpersonalną;
  • Inteligencję intrapersonalną.                                                                                                                                                                        Podczas zajęć będziemy w sposób aktywny i twórczy poznawać świat i rozwijać wewnętrzny potencjał dzieci.

RODZINNA KAWIARENKA- czas swobodnych rozmów dla rodziców i zabawy dla dzieci w obecności animatora ( psycholog lub pedagog). Animator nie przejmuje opieki nad dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY