KRS: 0000136312

Kadra Klubu Rodziców

 

mgr Ewa Baczyńska

pedagog, psychoterapeuta rodzinny (ukończone całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii  w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie), mediator w sprawach rodzinnych i karnych, realizator  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,,Szkoły dla rodziców nastolatków”  ,,Rodzeństwa bez rywalizacji”, trener terapii neurorozwoju NDT, trener Programu Szkoleniowego ,,Rodzina”.

e-mail: ewa.baczynska@profamilia.pl

mgr Sylwia Kozub-Szewczyk 

pedagog resocjalizacji, ukończone studia magisterskie z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, trener umiejętności społecznych oraz trener kontroli złości.

e-mail: sylwia.kozub@profamilia.pl

mgr Anna Cisło 

psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

e-mail: anna.cislo@profamila.pl

mgr Emilia Firek 

psycholog

SPONSORZY