KRS: 0000136312

Mediacje

Mediacja rodzinna jest pomocna gdy:

  • przeżywasz konflikt lub jesteś w sporze ze współmałżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub inną osobą
  • podejmowane próby rozmów prowadzą do narastania konfliktu, problemy piętrzą się zamiast maleć

 

Mediacja pomaga:

  • uzgodnić rozwiązania konkretnych problemów w życiu rodziny, związanych np. z obowiązkami, pieniędzmi, opieką nad starszymi członkami rodziny;
  • osiągnąć porozumienie, co do wspólnych spraw przy planach rozejścia lub separacji;
  • naprawić relacje przy jednoczesnej próbie rozwiązania sporu.

 

Bezpieczeństwo uczestników:

  • sesje mediacyjne są poufne, odbywają się w atmosferze życzliwości, wzajemnego szacunku i otwartości.
  • w spotkaniach biorą udział strony sporu i profesjonalni mediatorzy.

 

Mediacje w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Pro Familia” prowadzi   mgr Ewa Baczyńska

 

Umówić się na wizytę można:

- osobiście w Poradni

- telefonicznie:  517 321 706

-  e- mail:  poradnia@profamilia.pl

 

SPONSORZY