AKTUALNOŚCI

Oferta pracy – Ośrodek Adopcyjny

OFERTA PRACY specjalista ds. administracji

Zatrudnimy specjalistę ds. administracji w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia
Pro Familia

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat

2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

3. Data rozpoczęcia pracy 15 maja 2023 r.

4. Wynagrodzenie 4300 zł brutto miesięcznie

 

Wymagania

-Wykształcenie min. średnie

-znajomości przepisów w szczególności: Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

-znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office i urządzeń biurowych (Word, Excel)

 

Wymagania dodatkowe:

-umiejętność stosowania przepisów prawnych

-umiejętność analitycznego myślenia oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów

-umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy

-duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista

-rzetelność, komunikatywność, elastyczność

 

Szczegółowe zadania na stanowisku:

  1. Prowadzenie biura Ośrodka Adopcyjnego: odbieranie i rejestrowanie korespondencji, adresowanie i wysyłanie korespondencji zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w Ośrodku.
  2. Odbieranie telefonów, poczty elektronicznej
  1. Uzupełnianie rejestrów prowadzonych w Ośrodku Adopcyjnym
  2. Wprowadzanie na bieżąco danych do systemu teleinformatycznego Adopcja ,
    do bieżących baz statystyk Ośrodka
  3. Komunikacja z instytucjami współpracującymi z ośrodkiem adopcyjnym

 

Warunki pracy:

Praca na stanowisku specjalisty ds. administracji odbywa się w biurze Ośrodka
na os. Zielonym 1. Praca w godzinach: pn 8-19, wt 8-15 ,śr 8-15, czw 8-16,pt 8-15

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu oferty:

1) CV – Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) list motywacyjny

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 maja br. drogą elektroniczną na adres a.zietarska@profamilia.pl. UWAGA ! Pracodawca po zapoznaniu się z przesłanymi aplikacjami, skontaktuje się z wybranymi kandydatami w celu omówienia dalszych szczegółów dot. zatrudnienia.

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY