KRS: 0000136312

Grupy wsparcia, warsztaty 2022

Szanowni Państwo,

Grupy wsparcia, webinary oraz warsztaty  podnoszące kompetencje wychowawcze
w 2022 roku odbywać się będą w poniedziałki w formie zdalnej do czasu zmiany obostrzeń w związku z ogłoszoną na terenie RP pandemii.

 

Zgłoszenia na poniższe spotkania: mail : osrodek@profamilia.pl
lub tel. 12 642 12 16,  500 134 050

 

Spotkania grup wsparcia w 2022 roku
DLA RODZIN OCZEKUJĄCYCH NA ADOPCJĘ odbędą się*:

24.01

 

Spotkania grupy wsparcia DLA RODZIN PO ADOPCJI odbędą się*:  

17.01

 

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie dla rodziców wychowujących rodzeństwo   odbędą się:

2022 (trwa nabór)

 

 Webinary z tematyki okołoadopcyjnej odbędą się:

7.02

 

W Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” istnieje możliwość nieodpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla rodzin adopcyjnych oraz przeprowadzenia badań psychologicznych dzieci wychowujących się w rodzinach adopcyjnych.

SPONSORZY