KRS: 0000136312

Grupy wsparcia, warsztaty 2021

Szanowni Państwo,

Grupy wsparcia, webinary oraz warsztaty  podnoszące kompetencje wychowawcze
w 2021 roku odbywać się będą w poniedziałki w formie zdalnej do czasu zmiany obostrzeń w związku z ogłoszoną na terenie RP pandemii.

 

Zgłoszenia na poniższe spotkania: mail : osrodek@profamilia.pl
lub tel. 12 642 12 16,  500 134 050

 

Spotkania grup wsparcia w 2021 roku
DLA RODZIN OCZEKUJĄCYCH NA ADOPCJĘ odbędą się*:

25.01,22.02,22.03,24.05,21.06,23.08,20.09,18.10,22.11,20.12

 

Spotkania grupy wsparcia DLA RODZIN PO ADOPCJI odbędą się*:  

8.02,8.03,12.04,14.06,9.08,13.09,11.10,20.12

 

Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie dla rodziców wychowujących rodzeństwo   odbędą się:

IX-XII 2021 (trwa nabór)

 

 Webinary z tematyki okołoadopcyjnej odbędą się:

15.02,15.03,19.04,17.05,12.07,16.08,8.11,13.12

 

W Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” istnieje możliwość nieodpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla rodzin adopcyjnych oraz przeprowadzenia badań psychologicznych dzieci wychowujących się w rodzinach adopcyjnych.

SPONSORZY