KRS: 0000136312

Kadra Ośrodka Adopcyjnego

Dyrektor Ośrodka:

Agnieszka Ziętarska - mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, cz. II, trener programu Szkoleniowego „Rodzina”, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich (a.zietarska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

 

Psycholodzy:

Judyta Andrijew – mgr psychologii, psychoterapeuta , trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”
(judyta.andrijew@profamilia.pltel. 500 134 050

Natasza Cholewa – mgr psychologii, psychoterapeuta,  studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina” (natasza.cholewa@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Józef Kosk – mgr psychologii, psycholog kliniczny, II stopień specjalizacji, nauczyciel mianowany, konsultant PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka, trener metody wideotreningu komunikacji, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina” (jozef.kosk@profamilia.pltel. 500 134 050

Karolina Półrola – mgr psychologii, psychoterapeuta – w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii rekomendowanego przez PTP, studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej,  (karolina.polrola@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Katarzyna Tomsia – dr psychologii, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, (katarzyna.tomsia@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Pedagodzy:

Ewa Baczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, psychoterapeuta , mediator w sprawach rodzinnych i karnych, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”  (ewa.baczynska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Szczepan Podgórski - mgr pedagogiki, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich (szczepan.podgórski@profamilia.pl), tel. 500 134 050

Dominik Sałdak – mgr pedagogiki, psychoterapeuta i trener grupowy Gestalt,
trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”  (dominik.saldak@profamilia.pl); tel. 514 620 989

Ewa Michorczyk – mgr pedagogiki, (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050

 

Administracja :

Ewa Michorczyk –  specjalista ds. administracji,  (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050

 

 logo-WM-pionowe

 „Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

SPONSORZY