KRS: 0000136312

Kadra Ośrodka Adopcyjnego

Dyrektor Ośrodka:

Agnieszka Ziętarska - mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, cz. II, trener programu Szkoleniowego „Rodzina”, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich (a.zietarska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Psycholodzy:

Karolina Półrola – mgr psychologii, psychoterapeuta – w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii rekomendowanego przez PTP, studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej,  (karolina.polrola@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Alicja Szpiech - mgr psychologii, (alicja.szpiech@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Katarzyna Tomsia – dr psychologii, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, (katarzyna.tomsia@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Pedagodzy:

Ewa Baczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, psychoterapeuta , mediator w sprawach rodzinnych i karnych, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”  (ewa.baczynska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Ewa Michorczyk – mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050  

Szczepan Podgórski – mgr pedagogiki, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (szczepan.podgorski@profamilia.pl), tel. 500 134 050

Dominik Sałdak – mgr pedagogiki, psychoterapeuta i trener grupowy Gestalt, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”  (dominik.saldak@profamilia.pl); tel. 514 620 989

Administracja:

Ewa Michorczyk –  specjalista ds. administracji,  (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050    logo-WM-pionowe  „Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

SPONSORZY