KRS: 0000136312

Kadra Ośrodka Adopcyjnego

Dyrektor Ośrodka:

Agnieszka Ziętarska - mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, cz. II, trener programu Szkoleniowego „Rodzina”, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich (a.zietarska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Psycholodzy:

Karolina Półrola - mgr psychologii, psychoterapeuta – w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii rekomendowanego przez PTP, studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej,  (karolina.polrola@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Alicja Szpiech - mgr psychologii, (alicja.szpiech@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Katarzyna Tomsia - dr psychologii, studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, (katarzyna.tomsia@profamilia.pl) tel. 500 134 050

Pedagodzy:

Ewa Baczyńska - mgr pedagogiki specjalnej, psychoterapeuta, mediator w sprawach rodzinnych i karnych, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina”  (ewa.baczynska@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Ewa Michorczyk - mgr pedagogiki, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050  

Szczepan Podgórski - mgr pedagogiki, kurator w Sądzie Rejonowym  w sprawach rodzinnych i nieletnich, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” (szczepan.podgorski@profamilia.pl), tel. 500 134 050

Dominik Sałdak - mgr pedagogiki, psychoterapeuta i trener grupowy, trener Programu Szkoleniowego „Rodzina” (dominik.saldak@profamilia.pl); tel. 500 134 050

Administracja:

Ewa Michorczyk - specjalista ds. administracji, (ewa.michorczyk@profamilia.pl), tel. 500 134 050    logo-WM-pionowe  „Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

SPONSORZY