KRS: 0000136312

Diagnoza psychologiczna

Zalecamy diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży:

  • jeśli zauważyłeś/-łaś  w zachowaniu swojego dziecka niepokojące symptomy
  • jeśli chcesz upewnić się,  czy twoje dziecko rozwija się prawidłowo
  • jeśli nie jesteś pewien(pewna), czy twoje dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola lub szkoły
  • jeśli twoje dziecko zgłasza problemy w sferze emocjonalnej, społecznej, z którymi nie potrafi sobie poradzić
  • jeśli twoje dziecko ma problemy z określeniem swoich słabych i mocnych stron, jest nieśmiałe w kontaktach z rówieśnikami.

 Jeśli zauważyłeś w zachowaniu swojego dziecka niepokojące symptomy, nie czekaj w nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie, problem  sam się rozwiąże  i dziecko „ z tego wyrośnie”.

Korzystając z pomocy psychologa dowiesz się czy problemy te są związane np. z rozwojem dziecka, czy też wymagają interwencji specjalisty.

Diagnoza psychologiczna zwykle trwa 3 spotkania i obejmuje m.in.:

  • wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka dotyczący trudności dziecka oraz historii życia
  • analizę dokumentów (opinie psychologiczno-pedagogiczne, karty wypisowe ze szpitali i in.)
  • bezpośrednią obserwację i rozmowę  (lub zabawę) z dzieckiem
  • przeprowadzenie wystandaryzowanych testów psychologicznych

Po zakończeniu diagnozy rodzice /opiekunowie otrzymują informacje zwrotne oraz wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem. Na prośbę rodziców/opiekunów psycholog wydaje opinię psychologiczną.

Po przeprowadzeniu diagnozy psycholog może zalecić terapię lub w przypadku bardziej złożonych problemów skierować do innego specjalisty.

SPONSORZY