KRS: 0000136312

FAS

FAS
FAS jest chorobą nieuleczalną której można w 100% zapobiegać.

 

FAS (Fetal Alcohol Syndrom – Płodowy Zespół Alkoholowy) wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD – 10 jest to jednostka chorobowa o kodzie Q86.0 i obejmuje zaburzenia jakie pojawiają się u dziecka w wyniku spożywania przez ciężarna matkę alkoholu.

FASD- (Fetal Alkohol Spectrum Disorder)- poalkoholowe zaburzenia rozwojowe

Jedyną przyczyną ich powstawania jest picie alkoholu przez matkę w czasie ciąży !

Alkohol jest trucizną, spożyty przez matkę po 30-40 minutach jest już w krwioobiegu dziecka. Co trzecia kobieta przyznaje, że piła alkohol będąc w ciąży. Specjaliści szacują, że na 100 urodzeń aż 3-4 dzieci przychodzi na świat z zespołem alkoholowym – Ilość dzieci z zaburzeniami alkoholowymi jest prawie dziesięciokrotnie wyższa.

Objawy

Charakterystyczny wygląd twarzy ( m.in. krótkie szpary powiekowe, opadające powieki, wąska górna warga, wypłaszczenie między nosem a górną wargą – brak ,,rynienki” , plaska środkowa część twarzy ), zaburzenia wzrostu, małogłowie, wady wrodzone, opóźnienia rozwojowe, zaburzenia zachowania, opóźnienie mowy, nadpobudliwość, impulsywność, zaburzenia sensoryczne (nadwrażliwość lub podwrażliwość, problemy z koordynacją ruchową, z poczuciem równowagi), trudności z przetwarzaniem dużej ilości bodźców, lękliwość lub bezrefleksyjna odwaga, Problemy z pamięcią, z matematyką, z myśleniem abstrakcyjnym (czas, pieniądze), z myśleniem przyczynowo-skutkowym,

Diagnoza pomaga zarówno dziecku jak i rodzicom zrozumieć powód trudności w funkcjonowaniu, uwalnia dziecko od poczucia winy a rodziców od poczucia odpowiedzialności za domniemane błędy wychowawcze. Im wcześniej dziecko otrzyma pomoc tym większe są szanse na poprawę jego funkcjonowania.

JAK POMÓC DZIECKU

Okres niemowlęcy

Dziecko jest nadwrażliwe na dźwięk i dotyk

- postaraj się aby nie narażać dziecka na hałas, ostre światło

- stopniowo wprowadzaj nowe bodźce i obserwuj dziecko

- zadbaj o jednakowy rytm dnia, pory posiłków, drzemki, snu, kąpieli, zabawy…

- zwracaj uwagę na tkaniny z jakimi ma styczność skóra dziecka ( ubrania i pościel powinny być miękkie i delikatne)

- spróbuj wygospodarować tyle czasu aby unikać pośpiechu i nerwowości

- mów do dziecka spokojnym tonem – zadbaj o bezpieczne otoczenie

Okres przedszkolny

- dziecko jest ufne, nie odróżnia przyjaciela od wroga dlatego w tym okresie potrzebny jest ciągły nadzór

- zadbaj o częste kontakty z rówieśnikami

- postaraj się aby nadpobudliwość dziecka nie prowadziła do urazów, bądź przy dziecku gdy tylko jest to możliwe

- wydawaj jasne polecenia

- konsekwencja i stały rytm dnia działają na korzyść dziecka

Okres szkolny

Dzieci w tym wieku rozwijają się wolniej niż ich rówieśnicy

- staraj się aby dziecko przebywało z rówieśnikami

- mów do dziecka jak najprościej, nie używaj przenośni

- wsłuchuj się w to co mówi dziecko i rozmawiaj z nim

- współpracuj ze szkołą, powiedz nauczycielom o chorobie twojego dziecka

- dzieci mogą mieć trudności w zrozumieniu pojęć takich jak czas, pieniądze, własność

- ogranicz dostęp do pieniędzy, wpajaj dziecku poczucie własności, niech zawsze pyta zanim weźmie coś co do niego nie należy

- ogranicz możliwość wyboru do dwóch rzeczy, zbyt wiele możliwości powoduje frustracje i złość

Nastolatki

Dzieci nie wyrastają z FAS i niezależnie od wieku ich funkcjonowanie społeczne i emocjonalne jest słabsze niż rówieśników

- zadbaj o stały rytm dnia uwzględniając potrzeby dziecka

- ogranicz możliwość wyboru

- komunikuj się z dzieckiem prostymi słowami

- ustal jasne reguły

- polecenia wydawaj jedno po drugim a nie kilka jednocześnie

- reakcja dyscyplinująca powinna być natychmiastowa a nie odłożona w czasie

- unikaj gniewu – skupiaj się na sukcesach a nie porażkach

- unikaj długiego tłumaczenia i ,,kazań”

- pokazuj konsekwencje niewłaściwego zachowania

- mów powoli, unikaj słów o podwójnym znaczeniu

SPONSORZY