KRS: 0000136312

ŚWIETLICA „FAMILKA”

Od 1 marca 2017 r. na os Górali 15 w Nowej Hucie (vis a vis Szkoły Pallotynów) rozpoczęła swoją działalność Placówka Wsparcia Dziennego FAMILKA – zwana świetlicą Familką, do której bezpłatnie mogą uczęszczać dzieci w wieku 7-14 lat. Miejsc w świetlicy jest 32.
Oprócz opieki świetlica zapewni dzieciom dobrą zabawę, atrakcyjne zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe.
Pomożemy dzieciom odrobić lekcje tak, aby odciążyć rodziców z tego obowiązku i zapewnić więcej wolnego wspólnego czasu w domu.
Jeżeli dzieci mają trudności szkolne oferujemy korepetycje z wybranych przedmiotów w tym z języka angielskiego.
Podczas pobytu dzieci otrzymają bezpłatnie posiłek stosowny do pory dnia oraz napoje.
W naszej świetlicy zadbamy aby dzieci się nie nudziły, dobrze się bawiły a także rozwijały swoje zainteresowania i pasje.

Wychowawcami są pedagodzy i psycholog.

 Kierownik Placówki: mgr Ewa Baczyńska

Świetlica czynna będzie w roku szkolnym 2017/2018 w następujących godzinach:

Poniedziałek 12:30-17:00
Wtorek 12:30-17:00
Środa 12:30-17:00
Czwartek 11:30-17:00
Piątek   12:30 -17:00

Informacje i zapisy: tel: 784 305 610  email: profamilia@profamilia.pl

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków na zasadach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:„Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY