KRS: 0000136312

ŚWIETLICA „FAMILKA”

Od 1 marca 2017 r. na os Górali 15 w Nowej Hucie (vis a vis Szkoły Pallotynów) rozpoczęła swoją działalność Placówka Wsparcia Dziennego FAMILKA , do której bezpłatnie mogą uczęszczać dzieci w wieku 7-14 lat. Miejsc w świetlicy jest 32.
Oprócz opieki świetlica zapewni dzieciom dobrą zabawę, atrakcyjne zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe.
Pomożemy dzieciom odrobić lekcje tak, aby odciążyć rodziców z tego obowiązku i zapewnić więcej wolnego wspólnego czasu w domu.
Jeżeli dzieci mają trudności szkolne oferujemy korepetycje z wybranych przedmiotów w tym z języka angielskiego.
Podczas pobytu dzieci otrzymają bezpłatnie posiłek stosowny do pory dnia oraz napoje.
W naszej świetlicy zadbamy aby dzieci się nie nudziły, dobrze się bawiły a także rozwijały swoje zainteresowania i pasje.
Od dnia 1 marca br. można zapisać dziecko do świetlicy, zapraszamy w godzinach pracy świetlicy.

Wychowawcami będą pedagodzy i psycholog.

Kadra Placówki:

 mgr Ewa Baczyńska – kierownik placówki

mgr Joanna Kawecka  wychowawca-psycholog

lic. Sylwia Kozub wychowawca-pedagog

 mgr Agnieszka Ziętarska  wychowawca-pedagog

Świetlica czynna będzie w roku szkolnym w następujących godzinach:

Poniedziałek 13-17
Wtorek 12-16
Środa 13-17
Czwartek 8-12
Piątek 8-12

Świetlica czynna w okresie wakacyjnym tj. od 26.06 do 31.08 w godzinach od 9-13

Zapraszamy rodziców chętnych do zapisania dziecka do placówki.

Informacje i zapisy: tel: 784 305 610  email: profamilia@profamilia.pl

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków na zasadach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:„Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY