KRS: 0000136312

Świetlica

Od 1 marca 2017 r. na os Górali 15 w Nowej Hucie (vis a vis Szkoły Pallotynów) rozpoczęła swoją działalność Placówka Wsparcia Dziennego FAMILKA – zwana świetlicą Familką, do której bezpłatnie mogą uczęszczać dzieci w wieku 7-14 lat. Miejsc w świetlicy jest 32.
Oprócz opieki świetlica zapewni dzieciom dobrą zabawę, atrakcyjne zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe.
Pomożemy dzieciom odrobić lekcje tak, aby odciążyć rodziców z tego obowiązku i zapewnić więcej wolnego wspólnego czasu w domu.
Podczas pobytu dzieci otrzymają bezpłatnie posiłek stosowny do pory dnia oraz napoje.
W naszej świetlicy zadbamy, aby dzieci się nie nudziły, dobrze się bawiły a także rozwijały swoje zainteresowania i pasje.

W roku szkolnym 2018/2019 świetlica jest czynna w następujących godzinach:

Poniedziałek 12:30-16:30
Wtorek 12:30-16:30
Środa 12:30-16:30
Czwartek 12:30-16:30
Piątek   12:30 -16:30

Informacje i zapisy: tel: 784 305 610  email: profamilia@profamilia.pl

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków na zasadach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:„Prowadzenie w okresie od 1.05.2018 r. do 31.08.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

 

 

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY