KRS: 0000136312

Oferta

  

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia ,,Pro Familia” ma na celu wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, oraz  zapobieganie powstawaniu poważnych problemów w funkcjonowaniu dziecka i rodziny.

Oferujemy następujące formy pomocy:

 

 • Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia rodzin
 • Terapia małżeńska, terapia par
 • Diagnoza psychologiczna
 • Mediacje
 • Poradnictwo prawne
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Psychoterapia par niepłodnych
 • Zajęcia i poradnictwo dla rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych
 • Wizyta domowa
 • Warsztaty i szkolenia

 D L A   D Z I E C I

osrodek-1

D L A   R O D Z I C Ó W 

 

stowarzyszenie-2

D L A   M Ł O D Z I E Ż Y

osrodek-2

DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

stowarzyszenie-1

SPONSORZY