KRS: 0000136312

Zajęcia rozwijające dla dzieci

  ZABAWY TWÓRCZE    to zajęcia tematyczne łączące edukację z zabawą i pasją, których celem jest stymulacja i wspomaganie rozwoju dzieci w sferze intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

  • służą rozwijaniu potencjału dziecka i wzmacnianiu jego mocnych stron
  • uczą współpracy w grupie, aktywnego uczestnictwa i poszanowania wspólnych zasad
  • doskonalą płynność i  giętkość i oryginalność  myślenia
  • rozwijają koncentrację, uwagę, pamięć
  • uczą umiejętności dokonywania skojarzeń, wzbogacają wyobraźnię
  • uczą dziecko samodzielności w rozwiązywaniu różnych zadań
  • motywują do działania

Zajęcia są prowadzone w kameralnych grupach (do 8 osób) w trzech grupach wiekowych  (3-5 lat,  5-7 lat , 8-10 lat), co pozwala odpowiednio dostosować treść i formę ćwiczeń do możliwości i potrzeb dziecka.

Zapraszamy również na grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (TERAPIA PEDAGOGICZNA)  „ABC” ,  skierowane do uczniów szkół podstawowych mających trudności w pisaniu i czytaniu (dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

Zajęcia  „Zabawy twórcze” i  „ABC”  odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min.

Cena za 1 zajęcia (90 min) wynosi  18 zł, przy zakupie miesięcznego karnetu -15 zł

Informacje i zapisy  w siedzibie Poradni „Pro Familia (oś. Górali 15) i tel :  (12)378 31 54;   508 955 836

SPONSORZY