KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Projekt „Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie”

Stowarzyszenie „Pro Familia” uprzejmie informuje o rozpoczęciu z dniem 15 lipca 2022 roku realizacji projektu ‘Kompleksowe wsparcie dziecka w rodzinie” w ramach zleconego zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca” na lata 2022-2023.
Beneficjentami tego projektu są dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz opiekunowie zastępczy i rodzice adopcyjni.

W ramach projektu na rok 2022 oferujemy:

- diagnozę dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (0-18 lat) wraz z opracowaniem planu wsparcia i pomocy w

zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

-Zapewnienie specjalistycznego wsparcia dzieciom z RZ zgodnie z diagnozą potrzeb ( psycholog,

neuropsycholog, psychotraumatolog, logopeda, neurologopeda, psychoterapeuta, psychiatra dziecięcy, dziecięcy

neurolog, fizjoterapeuta, pediatra).

Projekt zakłada objęcie diagnozą i pomocą 20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z terenu małopolski.
Zapraszamy do udziału w projekcie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę beneficjentów liczy się kolejność zgłoszeń.

Diagnoza odbywać będzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” os. Zielone 1. Kraków

 

2. Przeprowadzenie  szkolenia dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych z tematyki z zakresu regulacji emocji i modyfikacji stylu przywiązania,

reagowania na sytuacje emocjonalnie trudne u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,

zaburzeniami ze spektrum autyzmu i FASD.
Szkolenie będzie się składało z 3 spotkań odbywających się w zamkniętej grupie ok 10-12 osób.

Szkolenie obywać się będzie w siedzibie  Stowarzyszenia os. Górali15 w Krakowie.

Rodziny uczestniczące w szkoleniu będą miały możliwość przyjścia z dziećmi powyżej 5 r.ż, podczas szkolenia wolontariusze będą prowadzili gry i zabawy z dziećmi.

Termin szkolenia październik-listopad 2022.

Z uwagi na ograniczoną liczbę beneficjentów liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu: Agnieszka Ziętarska tel. 12 642 12 16, 500 134 050 a.zietarska@profamilia.pl

 

malopolska

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY