KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „PRO FAMILIA”

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2023 roku (I termin) o godz. 16:15, II termin o godz.16:30

w naszej siedzibie na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

 

Program zebrania:

1.Wybór Prezydium Zebrania

2.Przyjęcie porządku obrad,

3.Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

4.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie merytoryczne – Zarząd

-   sprawozdanie finansowe – Zarząd

-   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

5.Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

6. Przedstawienie kandydatów do Zarządu na lata 2023-2027

7.Głosowanie Członków Stowarzyszenia i wybory nowego Zarządu

8.Przedstawienie wyników przez komisję wnioskowo- skrutacyjną

9.Wolne wnioski-dyskusja

10.Zakończenie obrad

 

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Ewa Baczyńska

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY