KRS: 0000136312

Placówka Wsparcia Dziennego „Familka”

Od 1 marca 2017 r. na os Górali 15 w Nowej Hucie (vis a vis Szkoły Pallotynów) rozpoczęła swoją działalność Placówka Wsparcia Dziennego FAMILKA , do której bezpłatnie mogą uczęszczać dzieci w wieku 7-14 lat. Miejsc w świetlicy jest 32.
Oprócz opieki świetlica zapewni dzieciom dobrą zabawę, atrakcyjne zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe.
Pomożemy dzieciom odrobić lekcje tak, aby odciążyć rodziców z tego obowiązku i zapewnić więcej wolnego wspólnego czasu w domu.
Jeżeli dzieci mają trudności szkolne oferujemy korepetycje z wybranych przedmiotów w tym z języka angielskiego.
Podczas pobytu dzieci otrzymają bezpłatnie posiłek stosowny do pory dnia oraz napoje.
W naszej świetlicy zadbamy aby dzieci się nie nudziły, dobrze się bawiły a także rozwijały swoje zainteresowania i pasje.

Kadra Placówki:

Ewa Baczyńska – kierownik placówki

Anna Cisło – psycholog, wychowawca

Sylwia Kozub-Szewczyk – pedagog, wychowawca

Magdalena Czapor- psycholog, wychowawca

 

Świetlica jest czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek 12:30-16:30
Wtorek 12:00-16:30
Środa 12:00-16:30
Czwartek 12:30-16:30
Piątek 12:00-16:30

W okresie wakacji, ferii  i dni wolnych od nauki świetlica czynna jest w godzinach 9:00-13:00.

Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków na zasadach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:„Prowadzenie w okresie od 1.05.2018 r. do 31.08.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

Zapraszamy rodziców chętnych do zapisania dziecka do placówki.

Informacje i zapisy: tel: 784 305 610  email: profamilia@profamilia.pl

11 22 33 44

 

SPONSORZY