KRS: 0000136312

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” jest podmiotem prowadzącym cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego finansowane przez Gminę Miejską Kraków (3) oraz Powiat Krakowski (1). 

Obejmujemy te wyjątkowe rodziny i dzieci, które znalazły tam dom, opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodzinami prowadzącymi placówki dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej bądź zapewnienia im opieki do  usamodzielnienia się. Rodziny prowadzące wspieramy również materialnie i finansowo.

Nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego to:

 •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 8 dzieci
  pp. Barbary i Mateusza Dunikowskich (januszowice@dunikowscy.pl)

 

 •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 7 dzieci
  pp. Czesławy i Stanisława Kudłek (czeslawakudlek.rdd@gmail.com)

 

 •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 6 dzieci
  pp. Małgorzaty i Zbigniewa Wiszniewskich (gochawiszniewska@o2.pl)

 

 •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 6 dzieci
  pp. Teresy i Krzysztofa Zelków (zelekteresa@gmail.com)

 

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY