KRS: 0000136312

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” jest podmiotem prowadzącym dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego finansowane przez Gminę Miejską Kraków (1) oraz Powiat Krakowski (1). 

Obejmujemy te wyjątkowe rodziny i dzieci, które znalazły tam dom, opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodzinami prowadzącymi placówki dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej bądź zapewnienia im opieki do  usamodzielnienia się. Rodziny prowadzące wspieramy również materialnie i finansowo.

Nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego to:

  •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 8 dzieci
    pp. Barbary i Mateusza Dunikowskich (januszowice@dunikowscy.pl)

 

  •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 6 dzieci
    pp. Teresy i Krzysztofa Zelków (zelekteresa@gmail.com)

 

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY