KRS: 0000136312

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” jest podmiotem prowadzącym placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego finansowaną przez Gminę Miejską Kraków.

Obejmujemy tą wyjątkową rodzinę i dzieci, które znalazły tam dom, opieką merytoryczną, psychologiczną i pedagogiczną. Wraz z rodziną prowadzącą placówkę dążymy do rozwiązania sytuacji życiowej wychowanków, tj. ich powrotu do rodziny naturalnej, a jeśli to nie jest możliwe – znalezienia im rodziny adopcyjnej bądź zapewnienia im opieki do  usamodzielnienia się. 

Nasza placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego to:

  •  Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dla 6 dzieci
    pp. Teresy i Krzysztofa Zelków (teresa.zelek@profamilia.pl)

 

Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków – Urząd Miasta Krakowa

www.krakow.pl 

 

NGO Organizacje Pozarządowe – Urząd Miasta Krakowa

www.ngo.krakow.pl

 

SPONSORZY