KRS: 0000136312

Szkolenia

Na szkolenia zapraszamy:

1. kandydatów na rodziców zastępczych.

2. kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych typu : pogotowia rodzinnego, rodziny zastępcze specjalistyczne,

3. kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

Program szkolenia powstał według Pakietu Szkoleniowego „Rodzina” opracowanego i rozpowszechnianego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Pakiet  „Rodzina” jest adaptacją do warunków polskich brytyjskiego pakietu szkoleniowego „Choosing to Foster – The Challenge to Care”, (właścicielem polskiej wersji pakietu jest Stowarzyszenie „Pro Familia”). Podczas szkolenia wykorzystywane są też materiały tematyczne przygotowane przez trenerów i specjalistów prowadzących poszczególne warsztaty.

Opis szkolenia i procedury dla rodzin adopcyjnych znajduję się w zakładceOśrodek Adopcyjny

Dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji rodzin zawodowych cykl podstawowy poszerzony jest o zajęcia dodatkowe (np. w ramach szkolenia uzupełniającego) oraz 10h stażu w rodzinie zastępczej już funkcjonującej.

Szkolenie prowadzą trenerzy programu „Rodzina”. 

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami: mini wykładów, warsztatów, a także metodą uczenia się przez doświadczenie – w formie treningu umiejętności. Uczestnicy kursu pracują aktywnie w małych grupach, m.in. przy wykorzystaniu „burzy mózgów”, dramy, filmów.

Szkolenia dla rodzin zastępczych realizowane przez Stowarzyszenie „Pro Familia” są odpłatne

Osoby, które ukończą szkolenie na podstawie obecności na zajęciach otrzymają stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu, które nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” oraz Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie 31-968 Kraków, os. Zielone 1, lub os. Górali 15

 

SPONSORZY