KRS: 0000136312

REKOMENDACJE

 Stowarzyszenie „Pro Familia” współpracuje z jednostkami pomocy społecznej realizując zadania zlecone wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z miejskimi i powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie prowadząc szkolenia i warsztaty dla rodzin zastępczych oraz realizując autorskie projekty Stowarzyszenia. Współpracujemy również z firmami z małopolski, dla których prowadzimy warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz udzielamy konsultacji pedagogicznych.

Poniżej przedstawiamy otrzymane rekomendacje.

20160429_123125 20160429_123202

Referencje 2020 Pro Familia

referencje_2020_ProFamilia

rekomendacja_2020

rekomendacja_racioborzreko-1

 

SPONSORZY