KRS: 0000136312

Zarząd

Zgodnie ze Statutem, całokształtem działalności Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych kieruje Zarząd. Kadencja zarządu trwa 5 lat.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia od dnia 20 maja 2019 roku wchodzą:

Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia”:

 

Prezes Stowarzyszenia Ewa Beata Gospodarek-Werbanow

Wiceprezes Ewa Baczyńska

Skarbnik Andrzej Sularczyk

Sekretarz Agnieszka Ziętarska

Członek Zarządu Janina Szubryt

Członek Zarządu Teresa Zelek

Kontakt email :

zarzad@profamilia.pl

 

Komisja Rewizyjna

Członek Komisji Ognyan Rangelov

Członek Komisji Henryk Kapuściński

Członek Komisji Violetta Majda

Kontakt email :

komisja.rewizyjna@profamilia.pl 

Do pobrania KRS

odpis_aktualny_136312_1582206737463

 

 

 

 

SPONSORZY