KRS: 0000136312

Zarząd

Zgodnie ze Statutem, całokształtem działalności Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych kieruje Zarząd. Kadencja zarządu trwa 5 lat.

 

W skład Zarządu Stowarzyszenia od dnia 9 czerwca 2015 roku wchodzą:

Prezes Zarządu – Janina Szubryt email: szubryt@wp.pl

Wiceprezes Zarządu – Ewa Baczyńska email: ewa.baczynska@profamilia.pl

Skarbnik – Andrzej Sularczyk email: andrzej.sularczyk@profamilia.pl

Sekretarz – Agnieszka Ziętarska email: a.zietarska@profamilia.pl

Członek - Teresa Zelek email: zelekteresa@gmail.com

Członek – Mirosław Kwiatkowski email: miki64@poczta.fm

W dniu 28 czerwca 2017 r decyzją Zarządu dołączył nowy członek Zarządu:

Członek – Ewa Beata Gospodarek Werbanow email: domniebieski@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu !

do pobrania krs

 

 

 

SPONSORZY