KRS: 0000136312

Terminy szkoleń 2018

W 2018 roku zapraszamy na szkolenie:

 

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie przedstawia ofertę szkolenia zawodowego dla pracowników Państwa Instytucji i przygotowania tych osób jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
 Szkolenie uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 

Tematyka szkolenia jest zgodna z rozporządzeniem z 11 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych wszystkich typów. 

 

Zapraszamy na szkolenie pn.:

 

„130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”

 

 

 

Koszt szkolenia

 

  • 130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego cena brutto: 3000,- zł/osoba

 

Cena obejmuje: (całość szkolenia prowadzonego przez trenerów Programu „Rodzina” oraz specjalistów z tematyki szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatu dla trenera skierowanych przez jednostkę, serwis kawowy+ kruche ciastka). 

 

 

 

Koszty dodatkowe:

 

  • Zakup Licencji przez jednostkę (Program Szkoleniowy „Rodzina” zarejestrowany został 19.12.2013 roku na okres 5 lat, Stowarzyszenie przed rozpoczęciem szkolenia złoży stosowny wniosek do Ministerstwa o przedłużenie na kolejne 5 lat),

 

Przewidywany koszt licencji na lata 2019-2023 500,-zł

 

 

 

  • Przewodnika dla Trenera część I i II wraz Materiałami Szkoleniowymi dla Uczestników oraz Materiałami Pomocniczymi dla Trenerów i filmem (na CD)                                              

 

wersja kolorowa Przewodnika 200,- zł lub wersja czarno-biała Przewodnika 100,- zł

 

Termin rozpoczęcia: wrzesień-październik 2018 (Termin uzależniony jest od zebrania grupy szkoleniowej i może ulec zmianie)

 

Czas trwania szkolenia: 4 zjazdy 3 dniowe (od piątku do niedzieli) co 2-3 tygodnie

 

Miejsce szkolenia : os. Zielone 1/os. Górali 15

 

Zapisy:

 

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” os. Zielone 1, 31-968 Kraków

 

         

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w powyższych szkoleniach lub chcecie Państwo otrzymać spersonalizowaną ofertę zgodnie z Państwa potrzebami prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego lub kontakt z osobą koordynującą szkolenia.

Osobą kontaktową koordynującą szkolenia, diagnozy oraz warsztaty jest :
mgr Agnieszka Ziętarska tel. 12 642 12 16, 784 305 610 mail:  a.zietarska@profamilia.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

  1. (wymagane)
  2. (wymagane)
  3. (wymagany prawidłowy adres e-mail)
  4. (wymagane)
 

cforms contact form by delicious:days

SPONSORZY