KRS: 0000136312

Szkolenia

Na szkolenia zapraszamy:

1. kandydatów na rodziców zastępczych.

2. kandydatów na rodziców zastępczych zawodowych typu : pogotowia rodzinnego, rodziny zastępcze specjalistyczne,

3. kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka,

Program szkolenia powstał według Pakietu Szkoleniowego „Rodzina” opracowanego i rozpowszechnianego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Pakiet  „Rodzina” jest adaptacją do warunków polskich brytyjskiego pakietu szkoleniowego „Choosing to Foster – The Challenge to Care”, (właścicielem polskiej wersji pakietu jest Stowarzyszenie „Pro Familia”). Podczas szkolenia wykorzystywane są też materiały tematyczne przygotowane przez trenerów i specjalistów prowadzących poszczególne warsztaty.

Opis szkolenia i procedury dla rodzin adopcyjnych znajduję się w zakładceOśrodek Adopcyjny

Dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji rodzin zawodowych cykl podstawowy poszerzony jest o zajęcia dodatkowe (np. w ramach szkolenia uzupełniającego) oraz 10h stażu w rodzinie zastępczej już funkcjonującej.

Szkolenie prowadzą trenerzy programu „Rodzina”. Koordynatorem szkolenia jest mgr Agnieszka Ziętarska

 

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami: mini wykładów, warsztatów, a także metodą uczenia się przez doświadczenie – w formie treningu umiejętności. Uczestnicy kursu pracują aktywnie w małych grupach, m.in. przy wykorzystaniu „burzy mózgów”, dramy, filmów.

Szkolenia dla rodzin zastępczych są odpłatne

Osoby, które ukończą szkolenie na podstawie obecności na zajęciach otrzymają stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu, które nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” oraz Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie 31-968 Kraków, os. Zielone 1.

SPONSORZY