KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku (piątek) o godz. 1730 w naszej siedzibie na Osiedlu Górali 15 w Krakowie

 

 

Program spotkania:

 

 

  1. Wybór Prezydium Zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad, rozdanie ankiet
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
  4. Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji, opracowanie wyników ankiet)
  5. Przedstawienie rocznych sprawozdań

-    sprawozdanie z realizacji zadań Stowarzyszenia – Sekretarz Zarządu p. Agnieszka Ziętarska

-     Sprawozdanie finansowe – księgowa p. Dominika Kowal

-     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – przew. Komisji p. Jolanta Ożóg

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały
  2. Głosownie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
  3. Komisja wnioskowa przedstawia zgłoszone wnioski, raz wyniki ankiet.
  4. Głosowanie nad przyjęciem wniosków przedstawionych przez Komisję
  5. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                    Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

                                                                                                                                               Janina Szubryt

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY