KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne sprawozdawcze zebranie członków Stowarzyszenia

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 19 września 2020  roku (sobota) o godz. 15:00 (drugi termin o godz. 15:30) w restauracji Karuzela Smaków na osiedlu Teatralnym 29 w Krakowie.

 

Program zebrania:

  1. Wybór Prezydium Zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)
  4. Przedstawienie rocznych sprawozdań

-    sprawozdanie merytoryczne – Sekretarz Zarządu p. Agnieszka Ziętarska

-    sprawozdanie finansowe – księgowa p. Dominika Kowal

-   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały
  2. Przedstawienie wniosków przez komisję wnioskowo- skrutacyjną
  3. Dyskusja

 

z poważaniem,

Beata Gospodarek-Werbanow

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY