KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne sprawozdawcze zebranie Członków Stowarzyszenia 6 maja 2022 r.

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze wraz z poczęstunkiem , które odbędzie się w dniu 6 maja 2022  roku o godz. 21:00 na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

Program spotkania:

Wybór Prezydium Zebrania

Przyjęcie porządku obrad,

Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)

1.Przedstawienie rocznych sprawozdań

-    sprawozdanie z realizacji zadań Stowarzyszenia

-     Sprawozdanie finansowe

-     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały

2. Głosownie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia

Komisja skrutacyjna przedstawia zgłoszone wyniki

3. Inne

Zakończenie obrad

Wcześniej zapraszamy na spektakl „Wszystko o kobietach”, który odbędzie się 6 maja 2022 roku o godzinie 19:00 w Teatrze Ludowym na os. Teatralnym w Krakowie.

Z uwagi na konieczność zakupu biletów na spektakl bardzo proszę o potwierdzenie obecności do 26 kwietnia br. na adres a.zietarska@profamilia.pl

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY