KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie dnia 20 lutego 2017 roku podjął decyzję o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków na dzień 3 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) na godz.

I termin 16:30

II termin 17:00

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Pro Familia” na
os. Górali 15 w Krakowie (na przeciwko szkoły).

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Zatwierdzenie Programu spotkania
  5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 rok.
  6. Wolne wnioski
  7. Zakończenie zebrania

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Janina Szubryt

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY