KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Sprawozdawcze , które odbędzie się w dniu 18 marca 2020 roku (I termin) o godz. 17:30, II termin 18 marca 2020 roku o godz.18:00 w naszej siedzibie na osiedlu Zielonym 1 w Krakowie.

 

 

Program zebrania:

  1. Wybór Prezydium Zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Wybór komisji wnioskowo- skrutacyjnej (zebranie wniosków z dyskusji)
  4. Przedstawienie rocznych sprawozdań

-   sprawozdanie merytoryczne – Sekretarz Zarządu p. Agnieszka Ziętarska

-   sprawozdanie finansowe – księgowa p. Dominika Kowal

-   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna

  1. Dyskusja nad sprawozdaniami i przyjęcie ich w formie uchwały
  2. Przedstawienie wniosków przez komisję wnioskowo- skrutacyjną
  3. Wolne wnioski-dyskusja
  4. Zakończenie obrad

Z poważaniem,

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Pro Familia”

       Ewa Beata Gospodarek-Werbanow

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY