KRS: 0000136312

AKTUALNOŚCI

Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Pro Familia”

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „PRO FAMILIA”

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Pro Familia” na Walne Zebranie Wyborcze,
które odbędzie się w dniu 7 lipca 2023 roku
 (piątek) (I termin) o godz. 17:30, II termin o godz.18:00 w naszej siedzibie na osiedlu Górali 15 w Krakowie.

Program zebrania:

1.Wybór Prezydium Zebrania

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przedstawienie/Zgłoszenie się kandydatów do Zarządu na lata 2023-2027

5.Tajne głosowanie Członków Stowarzyszenia i wybory nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

6.Przedstawienie wyników przez komisję wnioskowo- skrutacyjną

7. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej

8.Wolne wnioski-dyskusja

9.Zakończenie obrad

Przekaz 1 procent podatku
SPONSORZY