KRS: 0000136312 

Ośrodek Adopcyjny

Standardy ochrony małoletnich

Z dniem 1 lipca 2024 roku w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia” wprowadziliśmy standardy ochrony małoletnich. 

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w placówkach działających na rzecz dzieci.  Spełniając obowiązek ustawowy, możecie mieć Państwo pewność, że w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”:

 

  • *nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • *wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą
    przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • *wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • *wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • *rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.
Skip to content