KRS: 0000136312 

Kluby Rodziców Familka

Harmonogram

Zapisy

Zapisy w godzinach pracy klubu. ZAPRASZAMY

tel: 780 116 976 Familka os. Niepodległości 3A/5B

lub wiadomość FB.

 

LOGORYTMIKA  – najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. Zajęcia przeznaczone dla rodziców i dzieci.  Zapraszamy dzieci powyżej 12 m. ż.

MUZYCZNO-RUCHOWE – śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach i dobrze się bawimy.  Zapraszamy dzieci powyżej 12 m. ż.

SENSOPLASTYKA ® – celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych. (zajęcia dla dzieci od 6 m-ca do 3 r.ż).

WARSZTATY KREATYWNE – to zajęcia rozwijające kreatywność, zmysł artystyczny, twórcza wyobraźnię zmysły , motorykę małą. Przeznaczone są dla dzieci w wieku 2-6 lat oraz dla rodziców.

Gordonki – zajęcia umuzykalniajace dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci od 1 do 18 mies.

Zabawy z animatorem / strefa zabawy – czas swobodnych rozmów dla rodziców i zabawy dla dzieci w obecności animatora. Animator nie przejmuje opieki nad dziećmi, towarzyszy w zabawie rodziców z dziećmi.

Skip to content