KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Rekomendacje

Stowarzyszenie „Pro Familia” współpracuje z jednostkami pomocy społecznej realizując zadania zlecone wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z miejskimi i powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie prowadząc szkolenia i warsztaty dla rodzin zastępczych oraz realizując autorskie projekty Stowarzyszenia. Współpracujemy również z firmami z małopolski, dla których prowadzimy warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz udzielamy konsultacji pedagogicznych.

Poniżej przedstawiamy otrzymane rekomendacje.

Skip to content