KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Zarząd


Zgodnie ze Statutem, całokształtem działalności Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych kieruje Zarząd. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
W dniu 28 kwietnia 2023 roku rozpoczęła się 4 letnia kadencja Zarządu w składzie:


Zarząd Stowarzyszenia „Pro Familia”:

  • Prezes Stowarzyszenia Ewa Baczyńska
  • Wiceprezes Agnieszka Ziętarska
  • Skarbnik Andrzej Sularczyk
  • Sekretarz Marek Serafin
  • Członek Zarządu Mirosław Kwiatkowski

Kontakt email: profamilia@profamilia.pl


Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący Komisji Henryk Kapuściński
  • Wiceprzewodniczący Ognyan Rangelov
  • Sekretarz Sławomir Sendor

Kontakt email: profamilia@profamilia.pl


Do pobrania KRS:

 odpis_aktualny_136312_1706527175269
Skip to content