KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Terminy szkoleń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejna edycję  130 godzinnego szkolenia pn. „ Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”.

Jest to szkolenie zawodowe dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych  przygotowujące do roli trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
Szkolenie uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej wszystkich typów.

Tematyka szkolenia jest zgodna z rozporządzeniem z 11 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych wszystkich typów.


OFERTA na 2023 rok

*„130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”

Koszt szkolenia

  • 130 godzinne Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego cena brutto: 6000,- zł/osoba


Cena obejmuje: (całość szkolenia prowadzonego przez trenerów Programu „Rodzina” oraz specjalistów z tematyki szkolenia, koszt materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatu dla trenera skierowanych przez jednostkę, Przewodnika dla Trenera część I i II,, serwis kawowy+ kruche ciastka, lunch w sb i nd).

Koszty dodatkowe:

  • Zakup Licencji przez jednostkę 


Terminy szkoleń:

  • 8-10 września
  • 6-8 października
  • 20-22 października
  • 10-12 listopada


Czas trwania szkolenia:
 4 zjazdy 3 dniowe (od piątku do niedzieli) raz w miesiącu

Miejsce szkolenia : os. Zielone 1

Zapisy: Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” os. Zielone 1, 31-968 Kraków. Adres email: profamilia@profamilia.pl, lub telefonicznie 12 642 12 16, +48 500 134 050

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA 2023

Formularz zgłoszeniowy:

Skip to content