KRS: 0000136312 

Stowarzyszenie Pro Familia

Historia

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA” jest kontynuacją tradycji Specjalistycznego Koła Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych,

1980 r. – przy Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie powstaje Specjalistyczne Koło Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych

Początkowo działalność Koła koncentruje się na inicjowaniu i rozwijaniu ruchu samopomocy wśród rodzin adopcyjnych i zastępczych. Odbywają się wspólne spotkania rodziców, którzy mają potrzebę wymiany doświadczeń i dzielenia się specyficznymi problemami, z jakimi borykają się jako rodziny adopcyjne i zastępcze.

Od 1981 r. – przez cały okres stanu wojennego Koło organizuje pomoc rzeczową dla rodzin (głównie z darów zagranicznych), co staje się podstawowym elementem jego działalności. Po pewnym czasie z przyczyn obiektywnych – utrata lokalu, niesprzyjająca atmosfera polityczna – Koło zawiesza swoją działalność.

1993 r. – reaktywacja Specjalistycznego Koła Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych TPD, działającym teraz pod nieformalną nazwą „Stowarzyszenie”. W początkowym okresie działalność „Stowarzyszenia” przypomina to, czym Koło zajmowało się w roku 1980. Z upływem czasu działalność Koła powoli rozwija się i przybiera różne nowe formy.

1995 r. – organizacja Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo Dziecka do Rodziny”, z której wnioski zostały przesłane do najwyższych władz odpowiedzialnych za opiekę nad dzieckiem.

1996 r. – uzyskanie osobowości prawnej. Dzięki dużej dotacji z AED (Academy for Educational Development) zaczyna działalność samodzielna organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA”. Stowarzyszenie realizuje projekty: „Samopomoc Rodzin”, „Najpierw Rodzina”, oraz inne projekty szkoleniowe, bierze również udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach dot. opieki zastępczej . Następuje rozwój Stowarzyszenia, wzrasta jego znaczenie w dziedzinie opieki zastępczej.

2000 r. – Stowarzyszenie powołuje do życia Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia „PRO FAMILIA” oraz zmienia swoja siedzibę – z ul. Św. Marka 20 na os. Zielone 1 w Krakowie (Nowa Huta), gdzie działa do dziś pod nazwą zmienioną 1.01.2012 roku jako Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia”

2002 r. i 2003 r.– Stowarzyszenie powołuje kolejno dwa Rodzinne Domy Dziecka. Jeden z nich funkcjonuje w strukturach Stowarzyszenia do dziś, drugi prowadzimy do 31 grudnia 2017 roku.

2009 r. – Stowarzyszenie powołuje trzeci Rodzinny Dom Dziecka, który jest prowadzony do 31 grudnia 2017 roku.

2010 r.– Stowarzyszenie powołało Specjalistyczną Poradnię Rodzinną „Pro Familia”

2012 r. – Następuje zmiana nazwy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia „Pro Familia”

2012 r.- Stowarzyszenie powołuje czwarty Rodzinny Dom Dziecka, który funkcjonuje  w strukturach Stowarzyszenia „Pro Familia” do grudnia 2016 roku.

2014 r. –  Stowarzyszenie powołuje piąty Rodzinny Dom Dziecka, który funkcjonuje  w strukturach Stowarzyszenia „Pro Familia” do 30 czerwca 2019 roku.

2017 r. – od 1 marca 2017 r. Stowarzyszenie prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej dla 32 dzieci – świetlicę Familka

2018 r. Stowarzyszenie prowadzi: Ośrodek Adopcyjny, Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlica Familka oraz 2 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego

2019 r.  Stowarzyszenie w dniu 6 maja otwiera Klub Rodziców.

2020 r. Stowarzyszenie prowadzi:

-Ośrodek Adopcyjny “Pro Familia”,
-Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego,
-Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę “Familka”,
-Specjalistyczną Poradnię Rodzinną “Pro Familia”,
-Klub Rodziców “Familka” dla rodziców i dzieci do lat 3.
 
2020 r.  Zakończenie prowadzenia Placówki Opiekuńczo-wychowawczej typu Rodzinnego
 
2021 r.  Stowarzyszenie prowadzi:
 
-Ośrodek Adopcyjny “Pro Familia”,
-Placówkę Wsparcia Dziennego – świetlicę “Familka”,
-Specjalistyczną Poradnię Rodzinną “Pro Familia”,
-Klub Rodziców “Familka” dla rodziców i dzieci do lat 3.
 
2024 r. Stowarzyszenie prowadzi:
 
-Ośrodek Adopcyjny “Pro Familia” (os. Zielone 1, Kraków)
-Klub Rodziców “Familka” dla rodziców i dzieci do lat 3. (os. Górali 15, Kraków)
-Klub Rodziców “Familka” dla rodziców i dzieci do lat 3. (os. Niepodległości 3A/5B, Kraków)
-Klub Rodziców “Familka” dla rodziców i dzieci do lat 3. (ul. Szafrana 5b/28, Kraków)
 
 
Skip to content