KRS: 0000136312 

Ogłaszamy kolejną edycję 130 godzinnego „Szkolenia zawodowego kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” dla pracowników Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków Adopcyjnych i przygotowania tych osób jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia szkoleń wg Programu Szkoleniowego „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zarejestrowanego

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej nr 17/2023/RZ z dnia 21 listopada 2023 roku

💡start 20 września 2024 roku

💡Szczegóły dot szkolenia i zapisów:

https://profamilia.pl/stowarzy…/szkolenia/szkolenie-kadry/

Nabór uczestników do 31 lipca 2024 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content